Společnost pro ranou péči

Občanské sdružení Společnost pro ranou péči je nestátní organizace, která poskytuje odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým nebo i s kombinovaným postižením. Služby rané péče poskytuje dětem se zrakovým a kombinovaným postižením a jejich rodinám prostřednictvím Středisek rané péče.

 

METODICKÉ CENTRUM
Klimentská 2
110 00 Praha 1
tel.: 224 826 858, 777 235 630
centrum@ranapece.cz

STŘEDISKA RANÉ PÉČE:
Poskytují regionální služby, poradci dojíždějí do rodin v oblasti, kterou mají na starosti.

České Budějovice: Jizerská 4
370 11 České Budějovice 2
( + fax: 385 520 088
e-mail: budejovice@ranapece.cz
 
 
BRNO: Nerudova 7
602 00 Brno
( + fax: 541 236 743
e-mail: brno@ranapece.cz

OLOMOUC:
Střední Novosadská 52
770 00 Olomouc
( + fax: 585 222 921
e-mail: olomouc@ranapece.cz

OSTRAVA:
Havlíčkovo nábř. 38
702 00 Moravská Ostrava
( + fax: 596 112 473

Služby rané péče SPRP jsou určeny:
 
● rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným zrakovým postižením od narození nejvýše do 7 let
 
Služby rané péče poskytujeme zdarma, *na týdenní kurzy a časopis klienti přispívají
* pokud pracoviště nezíská finanční prostředky z dotací či grantů, může úměrně snížit kapacitu

Forma poskytovaných služeb:
● konzultace v domácím prostředí 75% služeb
● ambulantní konzultace ve Středisku SPRP
● skupinová setkání rodičů, semináře, přednášky
● týdenní kurzy pro celé rodiny
● doprovod klientů na vyšetření, k jednání
● telefonické poradenství, zasílání materiálů

Nabízíme:
● informace
● provázení a podporu rodin
● psychologické, pedagogické a sociální
poradenství
● pomoc při prosazování práv a zájmů rodičů
a jejich dětí s postižením
● poradenství v oblasti výchovy dítěte,
komunikace a interakce s ním
● podporu vývoje dítěte ve všech oblastech,
program stimulace zraku
● náměty na výběr pomůcek a na úpravy
domácího prostředí
● funkční vyšetření zraku
● půjčování speciálních hraček, pomůcek,
literatury, videa, CD
● zpravodaj pro rodiče Rolnička
● pomoc při výběru předškolního zařízení
● odborné instruktáže pro spolupracující
zařízení

Metodické centrum se věnuje:
● poskytování služeb
● organizačnímu a metodickému řízení
● rozvoji oboru rané péče a legislativě
● shromažďování informací a literatury
● pořádání seminářů a kurzů pro poradce
rané péče i odborníky z příbuzných oborů
● překladům a vydávání publikací

Program SPRP „PROVÁZENÍ“ obsahuje:
● podporu rodiny
● podporu vývoje dítěte s postižením
● osvětu a vzdělávání

Služby rané péče jsou poskytovány v domácím prostředí, to je pro dítě v raném věku nejpřirozenější. Zde se cítí bezpečně mezi svými blízkými, nejsnáze přijímá nové podněty, učí se novým dovednostem. Ještě po narození probíhá v lidském mozku úžasný rozvoj, zejména první tři roky života dítěte hrají v jeho vývoji velkou roli. V tomto období umožňují schopnosti mozku nejlépe rozvinout náhradní mechanismy i u těch dětí, které mají v některé oblasti vývoje vážný nedostatek. Toto období je také zásadní pro vytváření vazby mezi rodiči a dítětem. Proto služby rané péče jsou nabízeny rodinám hned po narození dítěte. Nenahradí to, co může nabídnout láska a péče rodiny, ale pomáhají rodičům otvírat nové možnosti a řešit situace, na které nebyli připraveni.

Spolupracujeme s rodiči, odborníky, samosprávou i veřejnou správou:
Mezi poradci rané péče jsou vysokoškolsky kvalifikovaní speciální pedagogové, sociální pracovnice, instruktorky stimulace zraku a další odborníci. Spolupracujeme s lékaři, odbory sociální péče, pedagogy školských zařízení…
 

kategorie: Jiné služby
Komentáře k článku
:
:
:
HRLDF:
Datum: 27.10.2011 0:35:11
Kéž mír Pán s vámi jsem paní Lucy Adams společnosti půjčku věřiteli my dát všechny druhy úvěrů úvěrové obchody, společnost úvěr, studentské půjčky, půjčky dům, auto úvěr, atd. za nízkou úrokovou sazbou ve výši 3% se na nás obraťte prostřednictvím e-mailu: financialfundtransferservices@gmail.com a prosím, aby se na čas vyplnit níže uvedený formulář Formulář žádosti o úvěr NÁZEV ................................. AGE ................................... SEX ................................... ZEMĚ ..................... ADRESA ...................... PHONE NO ............................ ZAMĚSTNÁNÍ ............................ Měsíční příjem ................................. Částka potřebná ..................................... Účel úvěru ................................... Trvání půjčky ........................................ jde. Paní Lucy Adams
Datum: 5.5.2011 14:55:10
Thanks for this post!I enjoy research papers
Datum: 28.11.2010 16:55:48
Do not a lot of money to buy some real estate? Do not worry, because that's available to get the personal loans to resolve such problems. Thence take a student loan to buy all you want.
Datum: 16.9.2010 2:12:33
Following my investigation, billions of people all over the world get the loan from various creditors. Thus, there is great possibilities to get a credit loan in any country.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku