Bankomaty pro nevidomé

Česká spořitelna, a.s. a Československá obchodní banka a.s. Poštovní spořitelna postupně zavádějí bankomaty (ATM) upravené hlasovým výstupem pro samostatné užívání nevidomými osobami a vůbec všemi, kteří nemohou zrakem sledovat údaje na obrazovce. Na stránkách SONS ČR jsou zveřejněny jejich seznamy.

Vyhledání spojení

Zrakově postižení cestující si mohou snadno vyhledat spojení prostřednictvím elektronického jízdního řádu IDOS. Verze aplikace, která je maximálně přizpůsobená pro zrakově postižené,  umožňuje zvětšení písma a využívání hlasové čtečky. Splňuje tak požadavky Blind friendly webu a standardy W3C. Kromě vlakového spojení lze vyhledat i spojení autobusem nebo prostřednictvím městské hromadné dopravy. Spojení je možné vyhledat i kombinací dopravních prostředků, například vlaku a autobusu.

Společnost pro ranou péči

Občanské sdružení Společnost pro ranou péči je nestátní organizace, která poskytuje odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým nebo i s kombinovaným postižením. Služby rané péče poskytuje dětem se zrakovým a kombinovaným postižením a jejich rodinám prostřednictvím Středisek rané péče.

Pestrá společnost

Pestrá společnost, o.p.s. se zabývá výcvikem asistenčních a vodících psů pro osoby se zrakovým, tělesným, sluchovým, kombinovaným či vícečetným postižením. Tyto služby jsou doplněny o následnou péči po celou dobu činné služby asistenčního psa a další aktivity pro žadatele i majitele asistenčních psů. Pestrá společnost nabízí kynologické služby, vzdělávací programy a semináře, prezentace, ukázky, canisterapii, zooterapii. Veškerá činnost je poskytována odborně proškoleným týmem, který se nadále vzdělává v oboru a zúčastňuje se pravidelně kurzů, seminářů, školení a konferencí pro kvalitní poskytování našich služeb.

Adresář poskytovatelů služeb pro děti a dospělé se zrakovým postižením a jejich rodiny

Podrobný adresář vydaný sdružením Okamžik zahrnuje kontakty na poskytovatele služeb roztříděné do zhruba čtyř desítek kategorií.

Tiskárny Max

Chráněné dílny Tiskárny Max nabízejí překlad do Brailleova písma a následný tisk vizitek, formulářů, letáků a plakátů, obchodních nabídek, reklamních letáků, stravenek, svatebních oznámení, obalů, vstupenek, návodů, kalendářů a kapesních diářů, téměř všech reklamních materiálů, novin a knih v bodovém písmu.  

Středisko výcviku vodicích psů pro nevidomé

Vodicí pes je významým pomocníkem pro všechny nevidomé osoby, které se naučily samostatně se pohybovat a orientovat ve venkovním prostředí. Vodicí pes zvyšuje bezpečí nevidomého na našich ulicích a usnadňuje mu orientaci při chůzi. Výcvik vodicího psa je v mnohém daleko náročnější než u jiné skupiny asistenčních psů. Nevidomému chybí zraková kontrola nad chováním psa, a proto vodicí pes musí být vychováván k velké poslušnosti a veden k naprosté oddanosti k pánovi. Vodicí pes musí zvládnout několik desítek úkonů, které po něm bude jeho nevidomý pán vyžadovat.
Středisko výcviku vodicích psů v Praze - Jinonicích je již více než deset let budované středisko, které si již samo odchovává vlastní štěňata. Je členem Mezinárodní federace škol pro výcvik vodicích psů, což obnáší splňování přísných kritérií na kvalitu výcviku vodicích psů.

Metodické centrum odstraňování architektonických bariér

Odstraňování architektonických bariér v oblasti zrakově postižených znamená definovat a prosazovat takové úpravy prostředí, aby se nevidomým a těžce slabozrakým lidem bez obtíží dařilo pohybovat se ve venkovním a vnitřním prostředí. Metodické centrum odstraňování architektonických bariér působí především v oblasti legislativy, tvorby metodiky a systémů (např. systém zvukové lokalizace orientačních bodů). Praktickou, zejména kontrolní a depistážní část - i jako službu klientům - provádějí regionální pracoviště Střediska integračních aktivit a Krajská střediska sociálních služeb TyfloCentra.

KAFIRA

Občanské sdružení KAFIRA vzniklo v roce 2002 s cílem podporovat zaměstnatelnost zrakově postižených osob v Moravskoslezském kraji. Svými službami se snaží podporovat nezávislý a samostatný život lidí ve věku od 15 let, kterým jejich poškození zraku ovlivňuje při každodenních činnostech běžných ve společnosti. KAFIRA o. s. nabízí dvě registrované sociální služby Odborné sociální poradenství a Sociální rehabilitaci. Služby jsou poskytovány ve střediscích v Opavě, Ostravě, Novém Jičíně a Frýdku-Místku, v terénu v rámci Moravskoslezského kraje a v domácnostech uživatelů. Každoročně využije služeb organizace přibližně 100 uživatelů.

DigiBooks

Knihovna digitálních knih, kterou vytváří slovenské občanské sdružení Infoblind, nabízí registrovaným nevidomým uživatelům už téměř 10 000 titulů v digitální podobě, aby si je mohli přečíst na počítači. Obsahuje nejen beletrii, ale také různé manuály a návody ke kompenzačním pomůckám. Jde o výsledek mezinárodní spolupráce, takže vedle titulů ve slovenštině je mnoho textů také v češtině.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku