Helpnet / Zrakové postižení / Školství, vzdělávání / Literatura pro nevidomé

Dějiny nevidomých jsou dějinami hledání vhodného slepeckého písma. Významným pokrokem bylo poznání, že latinka jako liniové písmo svou složitostí pro čtení hmatem nevyhovuje a že základním elementem pro čtení hmatem je bod. Nakonec vítězí specificky vytvořené šestibodové Braillovo písmo uspořádané do dvou sloupců a třech řad, které je v souladu s fyziologií a psychikou vnímání hmatem. Autor Louis Braille sestavil své písmo v roce 1825. Toto písmo ovšem znamenalo obtížné čtení zrakem pro učitele a izolaci nevidomých v procesu vzdělávání. V dnešní době zejména díky technickému pokroku se však situace mění. Neznamená to však upouštění od bodového písma, ale možnost transformace bodového písma na latinku a naopak, samozřejmě prostřednictvím digitální podoby textu uložené na magnetických médiích a s možností automatizovaného zpracování. Rozšiřují se tak možnosti vzdělávání a uplatnění nevidomých lidí, konečně dochází k faktické integraci nevidomých do společnosti, ať už v procesu vzdělávání, nebo při jejich pracovním uplatnění.

 

Časopis ZORA pro nevidomé

Zhruba 80 až 85 procent informací získává člověk zrakem. Dojde-li k jeho vážnějšímu poškození či dokonce ztrátě, dostává se takto postižený jedinec do značného informačního deficitu. V České republice se v této náročné životní situaci nachází na 60 000 občanů, kteří nemohou číst běžný typ písma. Redakce časopisu pro zrakově postižené ZORA vydává v současné době 15 periodik v sedmi způsobech záznamů zpřístupňujících informace těžce zrakově postiženým občanům, a to prostřednictvím Braillova písma, zvukové nahrávky na kazetách, zvětšeného běžného typu písma, v digitální podobě na disketách nebo elektronickou poštou,ve formátu MP3 na CD nosičích nebo přes internetové rozhraní.

Roku 2012 zpřístupnila dřívější vydaná periodika ve svém Web archivu. Naleznete zde časopisy od roku 2000. Krom možnosti jejich stažení či prohlížení rovnou na webu nabízí i možnost vyhledávání v celém textu časopisů nebo v názvech jednotlivých článků. Je dostupný i jejich konkrétní přehled (obsah čísla) pro vybraný časopis. Tento Web Archiv je volně přístupný pro každého, a to bez nutnosti registrace.

Regionální bulletiny pro těžce zrakově postižené občany

Přehled bulletinů, kdo je vydává, jak často a e-mailový kontakt pro objednání.

Braillské knihy pro nevidomé

Jiří Mayer, nevidomý otec vidomých dětí, redaktor Naší šance, zvukové přílohy Zory, chtěl číst dětem pohádky, ale chyběla jejich nabídka v Braillově písmu. A tak za pomoci výpočetní techniky vznikla svépomocná služba. Nyní na těchto stránkách nabízí již spoustu titulů rozčleněných na literaturu pro děti a mládež, tituly pro dospělé čtenáře a učebnice.

Povídky o nevidomých nejen pro ně

Milý čtenáři, máš v rukou kytičku příběhů, které mi vyprávěli moji nevidomí přátelé.
Společně sbíráme optimistické příběhy z jejich života. Podařilo se nám získat mnoho přispěvatelů. Posílají nám dopisy psané i zvukové, v nichž vyprávějí příhody, které prožili oni nebo jejich přátelé. Naše společná sbírka se stále rozrůstá. Je plná úsměvů a radosti ze života.
Takto jsou uvozeny stránky Jiřiny Medveďové ze Zlína, které obsahují již osm sbírek povídek S bílou holí, namluvených ve formátu MP3.

Centrální katalog UK se záznamy o digitalizované literatuře

Katalog je rozdělen na zdroje na Univerzitě Karlově a mimo UK. Z centrálního katalogu lze vytvářet seznamy podle různých hledisek.

Trafika Brailcom

Server trafika.brailcom.cz je určen nevidomým a slabozrakým. Na serveru jsou k dispozici pro čtení, stahování, vyhledávání a sledování desítky novin a časopisů ve formě vhodné pro čtení screen readery. Všechny služby tohoto serveru jsou poskytovány zrakově postiženým bezplatně. Tituly jsou přístupné prostřednictvím webového prohlížeče. Uživatelé se musí zaregistrovat, podmínkou je průkaz ZTP.

Mluvící kniha

Občanské sdružení Mluvící kniha vyrábí 100 až 150 zvukových knih ročně. tato audiodíla předává zdarma do půjčovní sítě KTN, kde jsou bezplatně k dispozici nevidomým a slabozrakým klientům v celé ČR. Kromě toho je možné některé audioknihy z jeho archivu si zakoupit.

Půjčovna Diakonie ČCE - Středisko pro zrakově postižené

Středisko nabízí k zapůjčení křesťanská periodika a knižní tituly na kazetách i v elektronické podobě (na disketách či posílané e-mailem). V Braillově písmu je možné odebírat Biblické čtení na každý den Ranní chvilky a dětský časopis Kroky. K zakoupení či zapůjčení jsou některé části Bible v ekumenickém překladu. Ranní chvilky jsou k dispozici též ve zvětšeném černotisku.

Co je to hybridní kniha?

Informace na stránkách Střediska Teiresiás o testování systému hybridní knihy. V principu jde o jakési sloučení člověkem načteného obsahu knihy a jeho psané podoby, kterou je možno zobrazit na monitoru počítače.

Seznam nejvýznamnějších českých elektronických archivů

Databáze ČTE! obsahuje odkazy na díla uveřejněná ve sledovaných knihovnách. U každé uvádí kromě obsahové charakteristiky hodnocení, možnost fulltextového prohledávání a převážně používané formáty a správce knihovny.  

Rudolf Krchňák: S bílou holí

Drobné črty o světě, který nevidím, ale miluji, říká v podtitulu své sbírky vydané v roce 1948 Podpůrným spolkem samostatných slepců v Brně brněnský nevidomý básník a učitel Rudolf Krchňák (1906 - 1996).

Vydavatelé audioknih

Rozcestník na webu Audioknihy.net odkazuje na vydavatelství, která se specializují na audioknihy, případně alespoň mají ve své nabídce rovněž zvukové knihy.

České texty elektronicky

Projekt Mgr. Vítězslava Prakse a Mgr. Terezy Praksové je zaměřen na digitalizaci a katalogizaci textů v elektronické podobě. Obsahuje především texty, které slouží pro vzdělávací účely. Poslední aktualizace je z roku 2002.

Knihovna K.E.Macana

Jedná se o národní kulturně osvětovou instituci pro nevidomé, řízenou Ministerstvem kutlury ČR. Vznik této instituce je úzce spojen se vznikem naší republiky, neboť předchůdcem této knihovny je Spolek "Český slepecký tisk", který v roce 1918 vznikl a začal šířit v naší zemi braillovo slepecké písmo. Na půdě tohoto spolku vznikl v roce 1917 také časopis Zora, který vychází dodnes. U zrodu spolku stál nevidomý hudební skladatel, pedagog a osvětový pracovník Karel Emanuel Macan, po kterém je knihovna pojmenována. Od roku 1951 se pro ni používal název Slepecké tiskárna a knihovna.
Knihovna nabízí řadu služeb, spojených s tradičním zpracováním textů pro nevidomé: přepisy textů do braillova písma, přepis not do braillského notopisu, nahrávání textů na audiokazety, půjčování bodových a zvukových knih.

Teiresiás - knihovna a vydavatelství

Stránky střediska Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně obsahují katalog univerzitní knihovny pro nevidomé, edici hmatových publikací, edici hybridních publikací, edici středoškolských učebnic, metodiku k úpravám textu pro zrakově postižené čtenáře,  objednávku studijních materiálů a portál vysokoškolských knihoven pro zrakově postižené. Katalog zahrnuje téměř 4000 titulů.

Majáček on-line

Internetový časopis TyfloCentra Olomouc má rubriky Střediska informují, Co o nás píší, Od nás i odjinud, Z regionu, Počítače a internet, Sport, Z pera našich čtenářů, Kvíz, Sociálně právní poradna, Praktické rady, Fotogalerie. 

Chaloupka

Chaloupka je časopis pro nevidomé a slabozraké občany z Brna a Jihomoravského kraje. Vychází od roku 2001 ve zvětšeném písmu, ve slepeckém tisku, v podobě zvukové nahrávky a také digitálně prostřednictvím elektronické pošty. Na stránkách brněnského TyfloCentra jsou jeho čísla v textovém formátu a v podobě zvetšeného černotisku ve formátu PDF. Začínal jako čtvrtletník, později přešel na periodicitu třikrát ročně.

Katalog načtených knih

Anotace knih, které vydal Okamžik - sdružení nejen pro podporu nevidomých. 

Křesťanská knihovna pro nevidomé

Zvuková knihovna Farní charity sv. Petra a nadačního fondu Lumen Christi pravidelně načítá novinky křesťanských nakladatelství, ale i světovou beletrii, pohádky nebo poezii a zajišťuje jejich výrobu v podobě digitálních nahrávek na flash (tzv. USB klíčenka). V současné době výpůjční fond obsahuje okolo sedmi set titulů a rozrůstá se rychlostí mnoha desítek titulů ročně. Zásilková služba půjčuje postiženým zájemcům více než pět tisíc titulů ročně.

Digitální knihovna dokumentů pro nevidomé Braillnet

Jednou z oblastí, kde těžké zrakového postižení přináší nejtěžší důsledky, je oblast zpracování informací. Informace, které jsou uloženy ve formě psaných textů, obrázků, schémat atd., jsou nevidomému nebo slabozrakému člověku bez využití moderních kompenzačních pomůcek založených na bázi PC nedostupné. Není divu, že jednou z prvních snah tehdejší České unie nevidomých a slabozrakých, předchůdkyni SONS ČR, bylo zpřístupňování knih a časopisů v takové podobě, aby ji byli nevidomí schopni sami zpracovávat. Zde se dočtete vše o digitální knihovně pro nevidomé BraillNet.
Knihovna nyní nabízí čtenářům více než 11 000 souborů. Oprávnění bezplatného užívání knihovny má těžce zrakově postižený občan české národnosti starší 15 let. Těžkou zrakovou vadu dokládá kopií ZTP/P průkazky, kde musí být uvedeno "zraková vada" nebo lékařským potvrzením o těžké zrakové vadě.

Bodové knihy

Na serveru Bodové knihy lze zakoupit více než dvě desítky knih v Brailleově písmu.

Audiotéka.cz - audioknihy do kapsy

Služba nabízí audioknihy ke stažení do chytrých mobilních telefonů a počítačů. V současné době jde o více než 1100 titulů mluveného slova. V rámci Audiotéky si uživatel na stránkách http://audioteka.cz buduje vlastní sbírku audioknih, tzv. Poličku, ke které může přistupovat z mobilního telefonu, tabletu či počítače. Zakoupené audioknihy je možné opakovaně stahovat a uživatel tak nemusí myslet na zálohování. Mobilní aplikace i stažení do počítače lze bezplatně vyzkoušet díky nabídce kapitoly zdarma u většiny audioknih.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku