Helpnet / Zrakové postižení / Kompenzační pomůcky / Centra technické pomoci pro ICT

TyfloCentrum Brno, o.p.s. - Centrum pomůcek a informatiky

Brněnské centrum slouží jako technické evaluační centrum pro zdravotně postižené se speciálními potřebami. Nabízí individuální testování vhodnosti a optimalizace výběru osobních pomůcek na bázi osobního počítače i školení v obsluze těchto pomůcek v učebnách v Brně a další služby.

Tyflokabinet - metodické centrum tyflopomůcek SONS

Tyflokabinet SONS je odborně technickým pracovištěm pro nevidomé a slabozraké občany. Zabývá se celým spektrem problematiky kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, a to od základních pomůcek každodenní potřeby, které přispívají ke zmírnění negativních důsledků oslabení nebo ztráty zraku, až po velmi složité elektronické pomůcky, které mohou významným způsobem zmírnit jednu z největších bariér v jejich životě - bariéru informační. Ty vyžadují v zásadě odborné posouzení jejich vhodnosti pro konkrétního těžce zrakově postiženého klienta a především odborné zaškolení v obsluze s nimi. Tyflokabinet je také střediskem, na které se mohou obracet i jiné subjekty (např. školy, úřady, firmy a další), které mají v péči těžce zrakově postižené klienty.

Integrace, o.s.

Nabídka nejen terénních služeb technické pomoci, která je zaměřena na údržbu a úpravu osobních počítačů zrakově postižených, nebo na krátkodobé individuální kurzy, např. instalace a obsluha nových programů.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku