Helpnet / Zrakové postižení / Internet pro zrakově postižené

Problematikou bezbariérového webu, nejen z hlediska nevidomých a zrakově postižených, se podrobněji zabývá také rubrika Bariéry/Přístupný web.

Jak pracují těžce zrakově postižení s ICT, tedy i s internetem?

Využívání internetu těžce zrakově postiženými je přímo závislé na úrovni zpřístupnění práce se samotným osobním počítačem. Pochopení principu tohoto zpřístupnění opět pomáhá lépe se orientovat v tomto oboru. V příspěvku na stránkách SONS se dozvíte nejzákladnější informace, které jsou spojeny se zrakově postiženými uživateli PC a internetu.

Přístupný web nejen pro zrakově postižené

Bezbariérový web je pojem, se kterým se budeme pravěpodobně setkávat stále častěji a to nejen v souvislosti se zdravotně postiženými osobami, jimž osobní počítač přináší svobodný a hlavně dostupný přístup k informacím, ale i s rozvojem mobilních technologií, které nám umožní informace z internetu získávat na cestách a vlastně kdekoliv. Těžce zrakově postižení uživatelé si výhody internetu u nás osvojili relativně brzy (1996), i přes tíživý handicap, který jim znemožňuje běžnou práci s PC i s internetem. V roce 2001 vznikl projekt Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Blind Friendly Web, který si klade za cíl umožnit těžce zrakově postiženým uživatelům snadnější orientaci na webových stránkách pomocí portálu přístupných stránek a poukázat na principy bezbariérového webu a přimět všechny tvůrce k dodržování těchto principů.

Zrakové handicapy - kompenzační pomůcky

Stránka popisuje základní pomůcky umožňující nevidomým uživatelům pracovat s počítačem a internetem. Obsahuje rovněž názorné video a odkazy na relavantní stránky rozšiřující tuto problematiku.

Tyflonet.cz

Tyflonet je informační portál a rozcestník určený jak osobám se zrakovým postižením, tak široké veřejnosti, která se o tuto problematiku zajímá. Informace zde najdou odborníci z pomáhajících profesí, sociální a speciálně pedagogičtí pracovníci, oční lékaři, optici, studenti středních a vysokých škol. Návštěvníci z řad široké veřejnosti, dobrovolníci a příznivci najdou rady, jak lidem se zrakovým postižením pomoci.

Informační systém pro zdravotně postižené BraillNet

Server Braillnet.cz je nejstarším serverem v oblasti zdravotně postižených, který u nás funguje od roku 1996. Kromě rozsáhlých služeb nevidomým uživatelům poskytuje řadu informací také pro jinak zdravotně postižené. Například databázi humanitárních organizací, speciálních škol pro zdravotně postižené, firem vyrábějících nebo dovážejících kompenzační pomůcky, jejichž záznamy si může daná organizace či škola sama editovat, řadu osvětových článků, akcí a odkazů. Ty však v řadě případů již nejsou funkční.

Alternativní konference pro zrakově postižené na GoogleGroups.com

Valná většina zrakově postižených využívá bohatou nabídku konferencí na serveru Braillnet  a konference Fanda, zřizované Centrem Tereza. Přesto vznikly další alternativní konference, a to na Google – Skupiny. Zatím ve většině z nich není tak živo jako v těch tradičních, ale i právě proto by do nich autor obšírného příspěvku Miloš Šmíd rád přilákal nejen zájemce se zrakovým postižením.

Počítače pro nevidomé

V rozhovoru s Petrem Peňázem, ředitelem Střediska Teiresiás, a nevidomým studentem Markem Susčíkem se časopis Computer ptá na to, jak počítače pomáhají nevidomým při studiu na vysoké škole.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku