Helpnet / Zaměstnávání / Náhradní plnění, chráněné dílny

Chráněné dílny

Katalog na webu Sociální agentury obsahuje informace o subjektech zaměstnávajících více než 50 % pracovníků se změněnou pracovní schopností, které působí na území Ústeckého, Libereckého a Karlovarského kraje.

Náhradní plnění

Web určený všem podnikatelům a zaměstnavatelům více než 25 osob v ČR, kterým se nedaří přímo získat spolupracovníky z řad zdravotně postižených osob. Obsahuje praktické rady, jak plnit zákonnou povinnost ohledně podílu handicapovaných zaměstnanců,  a databáze firem zaměstnávajících více než 50 procent zaměstnanců se zdravotním postižením.

Katalog organizací zaměstnávajících více než 50% osob se zdravotním postižením a osob se zdravotním postižením samostatně výdělečně činných

Katalog slouží jako informativní seznam organizací zaměstnávajících více než 50% osob se zdravotním postižením a osob se zdravotním postižením samostatně výdělečně činných. Jsou zde uvedeny pouze ty subjekty, které o zařazení do Katalogu požádají. Celý katalog si ve formátu HMTL můžete stáhnout na svůj počítač a prohlížet si ho i po odpojení od Internetu. Formát XML je vhodný pro další programové zpracování.

Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR

Stránky asociace sdružující podnikatelské subjekty zaměstnávající osoby se zdravotním postižením.

Regionální poradenská centra AZZP ČR

Seznam a kontakty na na regionální poradenská centra Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR, kam se mohou obracet zájemci o získání zkušeností (nejen) se zaměstnáváním zdravotně postižených osob, s praktickými postupy a know-how sociálně orientovaného podnikání.

Chráněná dílna – nástroj k pracovnímu uplatnění a začlenění lidí se zdravotním postižením

Publikace Jana Šestáka představuje chráněnou dílnu jako jeden z nástrojů pro pracovní uplatnění a začlenění lidí se zdravotním postižením a představuje jej v širších legislativních, sociálních, psychologických i ekonomických souvislostech. V jednotlivých kapitolách přináší také konkrétní příklady a analýzy z provozu Domova sv. Anežky, o.p.s. a jeho rakouských partnerů, obsahuje zajímavé statistické i výzkumné informace. Zároveň přináší ve své poslední části popis vzniku nové chráněné dílny pro lidi s těžším zdravotním postižením. Vznik této dílny byl realizován v rámci projektu „Kvalifikace a pracovní uplatnění mladých lidí s postižením v České republice a Rakousku – chráněná dílna U svaté Kateřiny“ spolufinancovaného Evropskou unií. V příloze publikace najdete také možnosti financování vzniku nových chráněných dílen ze strukturálních fondů Evropské unie v letech 2007 – 2013.

Práce postižených

Stránky informují o problematice náhradního plnění. Dále obsahují katalog firem, do něhož jsou zařazovány prověřené společnosti, které zaměstnávají zdravotně postižené osoby, poskytují jim potřebnou podporu i pracovní podmínky a mají licenci k užívání ochranné známky Práce postižených.

Katalog chráněných dílen v Jihočeském kraji

Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % pracovníků se zdravotním postižením vydala za finanční podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj Jihočeská rozvojová. Zahrnuje organizace z Jihočeského kraje.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku