Helpnet / Zaměstnávání / Legislativa o zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle zákona o zaměstnanosti

Sekce na integrovaném portálu MPSV rozebírá, kdo je osoba se ZP, jaká jsou práva a povinnosti zaměstnavatelů, informuje zaměstnavatele žádající o vymezení či zřízení chráněných pracovních míst, popisuje podmínky pro poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se ZP, nabízí katalog organizací převážně zaměstnávajících zdravotně postižené a podobně.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Znění části třetí zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, která se týká zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pracovní rehabilitace, chráněného pracovního místa a chráněné pracovní dílny, příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a práv a povinností zaměstnavatelů a spolupráce s Úřady práce. (Na webu BusinessCenter.cz)

Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa

Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa, vymezení/vytvoření chráněné pracovní dílny a na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa a chráněné pracovní dílny - tuto problematiku podrobně popisuje jedna z životních situací na Portálu veřejné správy.

Zaměstnávání a podnikání OZP

Sekce na stránkách Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením obsahuje základní legislativu a dokumenty týkající se zaměstnávání a podnikání osob se zdravotním postižením. Nabízí také praktické průvodce Jak zaměstnat OZP a Nevidomý ve vaší firmě.

Katalog organizací zaměstnávajících více než 50% osob se zdravotním postižením a osob se zdravotním postižením samostatně výdělečně činných

Katalog slouží jako informativní seznam organizací zaměstnávajících více než 50% osob se zdravotním postižením a osob se zdravotním postižením samostatně výdělečně činných. Jsou zde uvedeny pouze ty subjekty, které o zařazení do Katalogu požádají. Celý katalog si ve formátu HMTL můžete stáhnout na svůj počítač a prohlížet si ho i po odpojení od Internetu. Formát XML je vhodný pro další programové zpracování.

Práce z domova z pohledu legislativy

Pod pojmem „práce z domova“ (někdy též homeworking, teleworking nebo homeoffice) se rozumí práce, kterou zaměstnanec nevykonává pravidelně na pracovišti, ale ve svém bydlišti (bytu či domu). Příspěvek na webu Práce na dálku se zabývá prací z domova z pohledu legislativy.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku