Helpnet / Mentální postižení / Práce / Chráněné dílny
Uplatnění lidem, kteří potřebují dlouhodobou podporu při získání pracovního místa nebo kteří o získání pracovního místa na trhu práce zatím neusilují, nabízejí (chráněné) dílny. Jejich cílem je umožnit lidem v produktivním věku uplatnit své vlohy a připravit se na vstup na trh práce.
Tréninkové pracoviště – to je možnost pracovat a učit se sociálním dovednostem s potřebnou podporou a následným přechodem do nechráněných podmínek.

MÁME OTEVŘENO? o.s. - tréninková kavárna Vesmírna-

Hlavním cílem projektu Máme otevřeno? je dát lidem především s mentálním postižením možnost pracovat a učit se sociálním dovednostem s potřebnou podporou v přirozeném prostředí - v tréninkové kavárně - a připravovat se na přechod do nechráněných podmínek.

Portus Praha

Cílem občanského sdružení Portus Praha  je vytváření plnohodnotného životního prostoru pro lidi s mentálním či jiným handicapem. Portus provozuje moderní sociální služby v obci Slapy -  dva objekty chráněného bydlení pro 19 klientů s mentálním postižením, dvě tréninkové garsonky, pracovní centrum a sociálně - terapeutická dílna na výrobu nakládaných pochutin.

Letohrádek Vendula

V atraktivních prostorách Letohrádku Vendula v Horním Bezděkově poskytují různé alternativní sociální služby, například denní stacionář, zácvik v oblasti tradičních řemesel a chráněné zaměstnávání, krizové centrum s bezbariérovým ubytováním, autodopravu, sociálně-právní poradenství apod.

V růžovém sadu

Občanské sdružení V růžovém sadu jde při zaměstnávání lidí s mentálním postižením netradiční cestou. Jde o úpravu tradičních technologií a tvorbu nových, které vedou ke vzniku originálních výrobků. Tato cesta dává lidem s handicapem možnost vytvořit a přinést společnosti něco nového, zvláštního, co je ovlivněno jejich vnímáním a zpracováním skutečnosti a umožní zaměstnání osobám, které by se ve standardní chráněné dílně neuplatnily.

Jurta

Děčínské občanské sdružení Jurta provozuje tři chráněné dílny: dílnu keramiky, dílnu prádelny s mandlovnou, dílnu tisku a kompletace. Chráněné dílny Jurty zaměstnávají lidi se změněnou pracovní schopností a zároveň vytvářejí tréninková pracovní místa pro službu Pracovní rehabilitace.

Zaměstnavatelé zdravotně postižených

V databázi na serveru Braillnet lze vyhledat organizace, které provozují chráněné dílny.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku