Helpnet / INSPO / INSPO 2005 / Textové prezentace
Celkem 12 článků
články: [1-10] [11-12]

SEO - tvorba stránek v souladu s vyhledávači

Na tvorbu stránek v souladu s vyhledávači se zaměřil v sekci Tvorba přístupného webu Petr Weida z Webové továrny.

Počítačová gramotnost a uplatnění na trhu práce

Josef Trčka z IN magazínu Hospodářských novin na svém životním příběhu dokumentuje význam počítačové gramotnosti pro uplatnění na trhu práce.

Počítač pomáhá, počítač vytváří bariéry

Počítač je pro zrakově postiženého vynikající pomůckou pro odstraňování bariér. Jan Buchal z o.s. Brailcom upozorňuje současně i na bariéry, které vytváří.

Pět let celoživotního vzdělávání zrakově postižených na Masarykově univerzitě v Brně

Příspěvek Petra Peňáze a Svatoslava Ondry ze Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity Brno má podtitul Důvěryhodnost internetu a sociální samostatnost nevidomých.

Kudy (ne)vede cesta k dotacím na internetové projekty

Příspěvek Martiny Chmelové z Alfa Human Service se zabývá možnostmi získání dotací pro internetové projekty.

SEM – Marketing ve vyhledávačích a katalozích

V sekci Tvorba přístupného webu se zaměřil na marketing ve vyhledávačích a katalozích Jiří Chomát z Internet Mallu.

Hlasové technologie na pomoc postiženým

Příspěvek do sborníku konference od prof. Jana Nouzy z Laboratoře počítačového zpracování řeči Technické univerzity Liberec.

Projekt Stejná šance.cz – očekávání a skutečnost

Internetový projekt Stejná šance.cz, který spolufinancovala Evropská unie a český státní rozpočet, popisuje Milada Vondráčková z o.s. Rytmus. Je zaměřen na pomoc uchazečům o práci, kteří mají zdravotní postižení.

Zaměstnání v chráněné dílně

Hynek Latta z o.s. Bez bariér.cz nabízí pohled zaměstnance na zaměstnání v chráněné dílně.

Distanční forma bakalářského studia na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské university v Karviné

Příspěvek profesora Jaroslava Ramíka je věnován problematice distančního vzdělávání na Slezské univerzitě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné. Studium v distanční formě za využití LMS Moodle je na fakultě realizováno od školního roku 2004/2005 pro 40 studentů ve dvou studijních programech bakalářského stupně.
Celkem 12 článků
články: [1-10] [11-12]

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku