Helpnet / Bariéry / Projekty na odstraňování bariér

Webové stránky manželů Zehnalových

Webové stránky manželů Zehnalových z Přerova. Je zde prezentováno stanovisko ke stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Architektonické bariéry v Přerově i jinde. Ač soudní spor nevyhráli, je to svojí podstatou zajímavý dokumentační projekt.

Brno bez bariér

Cílem projektu je komplexní řešení problematiky přístupnosti města - svobodného pohybu po městě pro všechny (rodiče s kočárky, senioři, vozíčkáři i smyslově postižení). Opatření v této oblasti budou zaměřeny na odstraňování bariér nejen stavebních, ale i technicko-organizačních a také na vytváření tzv. zón přátelských dětem ve městě Brně, tj. oblastí, míst ve městě Brně, kde bude dobře značeno, kde je možné nakojit dítě, místa vybavená přebalovacími pulty, kde jsou dětská hřiště, zařízení a služby pro rodiny včetně bezbariérového řešení vstupu do těchto zařízení. Realizace tohoto projektu bude v souladu s „Národním rozvojovým programem mobility pro všechny“.

Bezbariérová Olomouc

Projekt Bezbariérová Olomouc realizuje město již od roku 2001. Původní a stále nosnou myšlenkou projektu je zpřístupňování veřejného života, především služeb, vzdělání, kultury, zaměstnání a sportu všem obyvatelům i návštěvníkům města.. Stránky projektu uvádějí mj. mapu s bezbariérovými zastávkami MHD či přechody. 

Přes bariéry

Stránky projektu Pražské organizace vozíčkářů obsahují sekce Mapování bariérovosti, Koncepční práce, Legislativa, Poradenství, Publikační činnost a Akce.

Lipno bez bariér

Hlavním cílem projektu Lipno bez bariér je vytvořit nové programy pro handicapované osoby a tím plně začlenit tuto skupinu obyvatel do aktivit cestovního ruchu na Lipensku. Stránky obsahují odkazy na bezbariérové ubytování a nabídku programů na zimu a léto.

S Ligou proti bariérám

Cílem projektu Ligy za práva vozíčkářů je systematicky a trvale vytvářet podmínky pro nezávislý a samostatný pohyb občanů s omezenou schopností pohybu a orientace. Konzultační centrum vykonává poradenskou aktivitu zaměřenou na problematiku přístupnosti prostředí, staveb a dopravy z hlediska osob s postižením, a to v prvé řadě osob s pohybovými problémy. Pomáhá s návrhem úpravy vlastního bydlení pro bezbariérový pohyb.

Národní rozvojový program Mobility pro všechny

Vládní program se zaměřuje na zpřístupňování dopravy a odstraňování bariér při vstupu do budov. Na webu NRZP ČR jsou všechny dokumenty související s realizací programu.

Uničov - město bez bariér

Projekt města Uničova ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, pro předcházení vzniku a odstraňování existujících bariér pro roky 2000 -2012.

Bezbariérová knihovna

Stránky projektu provozuje sekce služeb osobám se specifickými potřebami Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Mimo jiné je zde zveřejněn Standard Handicap friendly, který by se měl stát závazným dokumentem pro knihovny a měl by tak zlepšovat nabídku jejich služeb vůči handicapovaným uživatelům.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku