Helpnet / Vzdělávání / Speciální školství

Evropská rozvojová agentura pro speciální školství

Stránky agentury poskytují srovnávací informace o speciálním vzdělávání v 18 zúčastněných zemích. Jsou v angličtině, ale většina prohlížečů nabízí překlad, který je ovšem nedokonalý.

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání

Postup řešení životní situace - podrobný popis na Portálu veřejné správy.

Studium s postižením a role e-learningu

Se zaslouženým zájmem se setkal seminář Studium s postižením a role e-learningu, který se uskutečnil jako součást doprovodného programu veletrhu Medical Fair Brno 2008 v pátek 24. října. Helpnet byl jedním z organizátorů semináře, a protože přednesené informace by mohly zajímat širší veřejnost, přinášíme všechny prezentace.

Školy Braillnet

Nejrozsáhlejší  adresář speciálních školských zařízení udržuje na stránkách IS Braillnet Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Zahrnuje speciální mateřské, základní a střední školy pro zdravotně postižené, speciální pedagogická centra, dále střední odborná učiliště a učiliště, zvláštní školy, praktické školy, rodinné školy. Vyhledávání je zde možné podle uvedených typů škol a následujících kritérií: název organizace,  adresa, IČO, telefon/fax, e-mail, WWW, typ postižení: mentální, s více vadami, sluchové, tělesné, vady řeči, zrakové.

Speciální pedagogika

Stránky o speciální pedagogice a pro speciální pedagogy nabízejí odkazy na internetové prezentace institucí a organizací spjatých se speciální pedagogikou.


Speciální školství v ČR po roce 1989

Sekce na webu Českého statistického úřadu obsahuje řadu statistik týkajících se speciálního školství.

Speciální školství

Sekce na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy obsahuje informace o speciálním školství.

Inkluze.cz

Inkluzívní škola přijímá všechny děti bez ohledu na jejich sociální situaci, vyznání, rodinnou konstelaci, postižení, rasu, příslušnost k menšině a vzdělává je individuálně podle jejich potřeb. Existence různorodosti je přitom vnímána jako obohacení a přínos. Server Inkluze.cz se zabývá právním rámcem inkluzivního vzdělávání, nabízí příklady z praxe, metodickou podporu, poradenství.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku