Helpnet / Vnitřní nemoci / Stomie / Život se stomií

O životě bez střeva

Rozhovor s předsedkyní občanského sdružení Život bez střeva Ivetou Novákovou, jaká je náplň práce jejich sdružení, s jakými problémy se stomici i sdružení setkávají.

Co vás čeká?... aneb Životní styl se stomií

Sekce na stránkách Stomici.cz se zabývá přípravou na operaci, prvními reakcemi po operaci, pobytem v nemocnici, právy stomického pacienta, každodenním životem, kdy je třeba vyhledat pomoc lékaře nebo stomasestry. Nabízí taky příručky pro stomiky.

Život se stomií

V edici Život se stomií vydává firma B. Braun brožury pro jednotlivé typy stomických pacientů, především s problematikou ileostomie − vývodu z tenkého střeva, kolostomie − vývodu z tlustého střeva a urostomie − vývodu z močovodu. Každá z publikací obsahuje nejen podrobné a přehledné informace o konkrétní stomii, ale i cenné rady v oblasti ošetřování a kompletní přehled pomůcek, které mohou maximálně ulehčit život stomikům. Vše je doplněno názornými fotografiemi a nákresy. Důležité jsou také informace týkající se zapojení pacientů do normálního života, zejména návratdo zaměstnání, intimní život, cestování, sportovní aktivity nebo dietní režim. V neposlední řadě zde najdete seznam poradců firmy B. Braun, na které je možné se obrátit v případě problému, kontakty na kluby stomiků či seznam prodejen Zelené hvězdy.

Hodnocení kvality života pacientů se stomií

Diplomová práce Jany Marešové z Masarykovy univerzity hodnotí kvalitu života pacientů se stomií. Zabývá se změnami po stránce psychické, sociální, partnerské, pracovní a zájmové. Teoretická část obsahuje jednak poznatky o anatomii trávicího traktu, definici a druhu stomií, indikacích k vytvoření stomie a ošetřování stomií, tak i kapitoly o životním stylu stomiků a kvalitě života. Životní styl stomiků popisuje jejich sociální stránku, psychický stav a přijmutí stomie, výživu a pitný rezim, fyzickou aktivitu a sexualitu. Kapitola o kvalitě života nejprve pojednává o tom, co tento pojem znamená z pohledu historie a různých vědních oborů, a poté se zabývá problematkou kvality života pacientů s kolostomií a ileostomií dle dostupných tuzemských i zahraničních studií. Praktická část diplomové práce je zaměřena na sledování parametrů a změn, které mohou ovlivňovat kvalitu života stomiků. Šetření bylo realizováno formou dotazníkové metody u 55 stomiků z Brna a blízkého okolí.

Život se stomií

Stránky České ILCO - sdružení stomiků v ČR obsahují celou sekci věnovanou životu se stomií. Nabízí desatero pro nové stomiky, články o prvním setkání stomasestry se stomikem, o vztahu mezi stomikem a lékařem, o výživě.

Zkušenosti

Osobní zkušenosti se stomií autora webu Stomikův soukromý klub.

Strava pro stomiky

Příspěvek tvůrce webu Stomikův soukromý klub.

Život se stomií

Bakalářská práce Jany Doležalové na Masarykově univerzitě je zaměřena na problematiku kvality života u pacientů se stomií. Teoretická část nejprve rozebírá tematiku stomie a poté kvality života. V závěru teoretické části je popsána kvalita života u stomiků. Praktická část zjišťuje názory respondentů v oblasti rodinných, pracovních a společenských vztahů a jejich ovlivnění stomií.

Vztah mezi stomikem a lékařem

Jedním z nejtěžších úseků v životě člověka je prožití zkušenosti s operací, po níž zůstane trvalý následek - střevní vývod (kolostomie). Myslím, že každý, kdo se ocitne v této situaci, prochází fází zklamání, že se nepodařila operace bez vytvoření stomie. V našich nemocnicích se stále ještě odehrávají rozhovory o možnosti vytvoření stomie mezi pacientem a lékařem (pokud ovšem vůbec nějaký rozhovor proběhne) tak, že lékař řekne: "Uděláme vše proto, aby nemusela být stomie. Ale pokud nebude jiná možnost, budeme muset vývod vytvořit" ... (příspěvek MUDr. Pavla Vedry na webu České ILCO)

Život se stomií

Roční zkušenosti se stomií popisuje na webu Vaše děti.cz matka Honzíka, kterému musel být vytvořen vývod stomie krátce po narození.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku