Helpnet / Vnitřní nemoci / Roztroušená skleróza / Pacientské organizace

Síť organizací ROSKA sdružených v unii

Adresář regionálních poboček Unie Roska obsahuje základní informace s kontaktními údaji a případnými odkazy na webové stránky poboček.

SMS - sdružení mladých sklerotiků

Občanské sdružení SMS vzniklo s cílem pomáhat lidem s RS překonávat ty nejtěžší začátky po zjištění diagnózy a ukazovat možnosti, jak se s touto nemocí dá vyrovnat a naplno žít. Pořádá několik společných akcí do roka.

Unie Roska v ČR

Unie Roska – česká MS společnost je občanské sdružení, které pomáhá postiženým roztroušenou sklerózou. Navázalo na spolky (kluby) Roska, které v ČR vznikaly od roku 1983. Jako česká multiple sclerosis (MS) společnost je aktivním členem mezinárodní federace MSIF a její evropské platformy EMSP při EU. Velice efektivní je svépomoc postižených. Činnost realizuje Unie Roska  také v samostatných regionálních Roskách s využitím iniciativy „zdola“. Má celorepublikovou působnost, její  organizační složky jsou ve všech  14 krajích a má více než 3000 členů.

Svaz postižených civilizačními chorobami

SPCCH poskytuje služby pro dospělé kardiaky, respiriky, diabetiky, postižené roztroušenou sklerózou, onkologickým onemocněním, dialyzované pacienty, postižené únavovým syndromem, vertebrogenním onemocněním, dále letní a zimní tábory a rehabilitačně výchovné pobyty pro děti postižené astmatickým a alergickým onemocněním, diabetem, epilepsií, celiakálií, kardiovaskulárním onemocněním

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku