Afasie je porucha řeči

Příručka Mezinárodní asociase pro afasii radí osobám postiženým afasií, co mohou dělat ve vztahu ke svému okolí.

Co je afasie?

Příručka Mezinárodní asociace pro afasii je přeložena do češtiny a poskytuje přehledné informace o afasii, jak vzniká a jaké problémy může přinést. Radí rovněž, jak lze komunikovat s osobami postiženými afázií.

Afázie

Diplomová práce neznámého autora/autorky (chybí úvodní stránky) na téma afázie. Práce se skládá ze čtyř kapitol. První tři kapitoly analyzují poznatky z odborné literatury, týkající se mezilidské komunikace, řeči a jejími poruchami. Zachycuje etiologii a symptomatologii, srovnává jednotlivé klasifikační systémy, zabývá se diagnostikou, metodami a možnostmi terapie afázie. Čtvrtá kapitola obsahuje výzkumnou činnost, která je zaměřena na faktory ovlivňující terapii afázie v rámci logopedické intervence.

Pro veřejnost: Afázie

Charakteristika afázie na webu Asociace klinických logopedů, možnosti logopedické intervence.

Jazyk a zvláštnosti dorozumívání afatiků

Práce Evy Flanderkové z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK v Praze přibližuje některé zvláštnosti užívání jazyka, které jsou spojeny s komunikací afatiků.

Jak komunikovat s osobou s afázií - základní rady

Logopedická péče je možná již několik dní po vzniku afázie, když jsou stabilizovány vitální funkce, tj. ještě v nemocnici. V prvních dnech, týdnech, měsících často dochází ke spontánní úpravě stavu k lepšímu. V této době je dobré započít s logopedickou péčí, obnovovací schopnost je největší. Stránky Klubu Afasie radí, jak při tom postupovat.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku