Výuka afáziologie a starostlivosti o pacienta s afáziou vo vyššom odbornom štúdiu

Práce Martiny Országové a Andreje Országa ze SZŠ Petra Fouriera v Bratislavě, resp. Fakultní nemocnice s poliklinikou akademika Ladislava Dérera v Bratislavě se soustřeďuje na výuku interakce mezi sestrou a pacientem, kdy odpověď sestry závisí na tom, zda porozuměla informace vyslané afatikem. Při výuce využívá některých prvků programu PACE (promoting aphasis communicative effectiveness).

Terapie pravostranné homonymní hemianopsie a amnestické afázie

Autoři z Neurologického oddělení Vítkovické nemocnice prezentují případovou studii pacientky po CMP, u které aplikovali ze zahraničí převzaté terapeutické techniky k reedukaci homonymní hemianopsie.

Zkušenosti uživatelů s koktavostí

Článek o koktavosti na webu Vitalion.cz je doplněn řadou příspěvků čtenářů o tom, jaké mají vlastní zkušenosti s léčbou této poruchy řeči.

Skupinová terapie afázie v chronickém stadiu

Diplomová práce Mgr. Sandry Páralové se zabývá narušenou komunikační schopností ve stáří, zejména afázií. Je vysvětlen pojem afázie, dále je popsána etiologie, symptomatologie a diagnostika fatických poruch. Důraz je kladen na terapii. V práci je analyzován vliv individuální a skupinové terapie. Empirická část obsahuje pět případových studií klientů s různými typy afázií v chronickém stadiu, také s různým vzděláním. Cílem bylo prokázat terapeutický efekt skupinové terapie u těchto klientů a jeho nezávislost právě na typu afázie a vzdělání klientů. Dále byl zkoumán vliv muzikoterapie a ekonomické aspekty skupinové terapie. Všech cílů bylo ve výzkumném šetření dosaženo.
Na stránce jsou odkazy na další závěrečné práce studentek Masarykovy univerzity na příbuzná témata.

Mentio

Výukové logopedické programy řady Mentio - logopedický software pro děti i dospělé, které trápí porucha řeči v důsledku nějakého onemocnění (vývojová afázie, úraz hlavy, mozková příhoda).

Koktavost pohledem koktajícího. Existuje účinná léčba?

Článek na webu OnaDnes.cz popisuje léčbu koktavosti pomocí terapie Neurologos, jak ji vypracoval Václav Drozda.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku