Helpnet / Vnitřní nemoci / Onkologické nemoci / Typy nádorů / Rakovina prsu u žen

Nádory prsu

Oficiální stránka Registru nádorů prsu. Zabývá se obecnými informacemi, klasifikací nádorů, zpracováním nádorů prsu pro histologickou diagnostiku, prognostickými faktory, gradingem a stagingem, nechybí informace pro laiky. Také stručně komentuje zajímavé práce z poslední doby, uvádí doporučenou monografii a co je nového v patologii prsu.

Žena a rakovina prsu

Záznam pořadu České televize z cyklu Diagnóza.

Karcinom prsu

Příspěvek na webu Komplexního onkologického centra se zabývá léčebnými postupy - příznaky, diagnostikou, léčbou a prevencí.

Rakovina prsu u žen

Publikace, kterou vydala Liga proti rakovině Praha, obsahuje informace o prevenci, diagnostických postupech, léčení i poléčebné péči u rakoviny prsu u žen. Je k dispozici ke stažení.

Lymfedém a lymfomapa

Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu popisuje anatomii lymfatického systému, lymfatický otok, komplikace a stadia lymfedému, doporučení nemocným a všeobecné zásady, jak fungovat v zaměstnání, domácnosti, při sportu apod. Seznam zdravotnických zařízení, kde vám mohou poskytnout přístrojovou a manuální lymfodrenáž.

Publikace a brožury

Na webu Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu je ke stažení vše, co se týká prevence a léčby karcinomu prsu.

Mamografy v ČR

Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu uvádí pravidelně aktualizovaný seznam akreditovaných mamografických pracovišť v ČR.

Centra léčby bolesti

Web Mamma Help přináší interaktivní mapu center léčby bolesti v ČR. Bolest velmi často provází onkologické onemocnění. Dostupnými léčebnými postupy je v dnešní době možné nádorovou bolest zmírnit na dobře snesitelnou míru u 95 % pacientů.

Rakovina prsu u dívek

Záznam pořadu České televize z cyklu Diagnóza.

Diskuse ohledně taxanů

Web Onkofora přináší diskusi kolem britského doporučení ohledně taxanů při léčbě druhé linie u metastázujícího karcinomu prsu.

Podrobnosti o nádorech prsu

Web Onkofora přináší podrobnosti o nádorovém onemocnění prsu. Popisuje prevenci, diagnostiku a léčbu, trendy a perspektivy v diagnostice a léčbě.

Genetická pracoviště

Web Mamma Help přináší seznam genetických pracovišť, která mohou poskytnout genetické poradenství při podezření na hereditární formu nádorů.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku