Helpnet / Vnitřní nemoci / Onkologické nemoci / Typy nádorů / Rakovina močového měchýře

Nádory měchýře

Stránky Urologické kliniky Praha přinášejí základní informace, které je třeba vědět o nádorech močového měchýře.

Nádory močového měchýře

Článek Masarykova onkologického ústavu uvádí informace o stanovení diagnózy a stupni pokročilosti nádoru, způsobech léčby a jejich vedlejších účincích, klinickém hodnocení, výživě, rehabilitaci a následné péči. Radí také, jaké otázky by měl položit nemocný lékaři před zahájením léčby.

Karcinom močového měchýře

Při léčbě pacientů s nádory močového měchýře je důležité dělení na tumory svalovinu infiltrující a neinfiltrující, protože prognóza i terapie v těchto dvou skupinách se podstatně liší. Základem léčby neinfiltrujících tumorů je transuretrální resekce, po které je pro úspěšnou léčbu důležité stanovení prognostických faktorů. To umožňuje zařadit pacienty do jednotlivých rizikových skupin. Příspěvek na webu Postgraduální medicina pro každou rizikovou skupinu doporučuje rozdílnou následnou léčbu a způsob sledování,

Nádory močového měchýře

Web Nádory.cz přináší informace o nádorech močového měchýře. Informuje o histologii, zánětlivých onemocněních, metaplastických změnách. Věnuje se nádorům obecně, jejich klasifikaci, stagingu. Nechybí zmínka o méně častých typech a doporučená monografie.

Karcinom močového měchýře

Příspěvek na webu Komplexního onkologického centra se zabývá léčebnými postupy - příznaky, diagnostikou, léčbou a prevencí.

Léčili mi zánět močového měchýře, já ale měla rakovinu

Zajímavý příběh na stránkách OnaDnes.cz ze seriálu Můj boj s nemocí.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku