Nádory ledvin

Web Masarykova onkologického ústavu informuje o příznacích nádorů ledvin, stanovení diagnózy, přípravě na léčbu a popisuje jednotlivé typy léčby - radioterapii, imunoterapii, chemoterapii, hormonoterapii, včetně vedlejších účinků.

Karcinom ledviny

Příspěvek na webu Komplexního onkologického centra se zabývá léčebnými postupy - příznaky, diagnostikou, léčbou a prevencí.

Rakovina ledvin

Příspěvek Ligy proti rakovině popisuje příčiny a příznaky nádorů ledvin, stanovení diagnózy a vyšetřovací metody, různé způsoby léčby, jejich vedlejší účinky, sledování po ukončení léčby a také klinické studie.

Nádory ledvin

Na webu Nádory.cz je plný text unikátní monografie volně přístupný na Internetu (Michal M., Hes O., Mukenšnábl P.: Nádory ledvin dospělého věku, Euroverlag 2000).

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku