Helpnet / Vnitřní nemoci / Onkologické nemoci / Typy nádorů / Rakovina centrálního nervového systému

Nádory mozku a CNS (C70-72)

Příspěvek na webu České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně popisuje nádory mozku a centrální nervové soustavy, zásady cytostatické léčby, informační brožury pro pacienty a osoby blízké, odkazy na internetové stránky určené pacientům a audiovizuální pořady.

Nádory centrálního nervového systému

Nádory mozku patří mezi závažná onemocnění, která postihují lidskou populaci. Každý rok onemocní nádorem mozku v České republice až 700 lidí. Pro nádorové onemocnění mozku je typické, že je nejčastěji objeveno až ve chvíli, kdy je závažně postižen mozek. Více se o nich zmiňuje příspěvek na webu časopisu Sestra.

Nádory centrálního nervového systému u dětí

Nádory centrálního nervového systému (CNS) představují nejčastější skupinu solidních nádorů u dětí, po leukemiích a lymfomech jsou druhým nejčastějším onkologickým onemocněním dětského věku. Podrobně se jimi zabývá článek z časopisu Neurologie v praxi.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku