O varlatech a nádorech varlat

Server České onkologické společnosti se v jednou ze svých článků zaměřil na varlata a jejich nádory. Popisuje samotný orgán, zajímá se o nádory a jejich výskyt, spekuluje nad příčinami vzniku onemocnění. Také řeší příznaky, prevenci či samovyšetření. Dále pak popisuje typy léčby, upozorňuje na možné vedlejší léčebné účinky, vysvětluje, jak je pacient sledován po léčbě.

Nádory varlat

Článek na serveeru Ordinace.cz začíná samotným popisem mužského pohlavního orgánu. Dále pak vysvětluje, co to vůbec jsou nádory, popisuje možné příznaky nemoci, řeší, jak se nemoc diagnostikuje, vypovídá o typech léčby, objasňuje klinické hodnocení. Také poukazuje na to, jaké mohou být případné nežádoucí účinky při léčbě. Zaměřuje se také na sledování pacientů, kteří ukončili léčbu. V neposlední řadě řeší, jaký je sexuální život pří tomto onemocnění.

Nádory varlat

Stručný popis onemocnění, rizikové faktory, prevence, příznaky, typy nádorů, léčba nemoci - na serveru Vitalion. Dále se zde řeší to, jak si může pacient pomoci sám

Nádory varlat

Masarykův onkologický ústav uvádí příspěvek o nádorech varlat, jak se stanoví diagnóza, o chirurgické léčbě, chemoterapii i radioterapii a jejich nežádoucích účincích, klinickém hodnocení, sledování po ukončení léčby a o sexuálním životě při rakovině varlete.

Nádorové onemocnění varlat

Záznam pořadu České televize z cyklu Diagnóza.

Nádory varlat

Příspěvek na webu Komplexního onkologického centra se zabývá léčebnými postupy - příznaky, diagnostikou, léčbou a prevencí.

Nádory varlat

Příspěvek Ligy proti rakovině popisuje rizikové faktory, samovyšetřování varlat, příznaky, diagnostiku a druhy léčby.

Nádory varlat a nadvartlat

Stránky Testis.cz se zabývají nádory a pseudotumory varlete a nadvarlete. Podávají informace o klinických příznacích, prognóze a především podrobně rozebírají histopatologickou diagnostiku těchto tumorů.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku