Prevence nádorových onemocnění

Centrum preventivního lékařství 3. Lékařské fakulty UK uvádí na této stránce následující manuály prevence v lékařské praxi: Karcinom děložního čípku, Nádory kůže, Plicní karcinom, Karcinom prostaty, Karcinom prsu, Kolorektální karcinom, Karcinom dutiny ústní.

Databáze navržených léčebných postupů

Rozsáhlá databáze tuzemských i zahraničních navržených léčebných postupů obsahuje přes 300 záznamů. Lze v ní podle zvolené indikace vyhledat jednotlivé druhy standardů léčebné péče. Databáze obsahuje navržené postupy, metodické pokyny a „guideliny“ s onkologickou tematikou používané a ověřené na některých pracovištích v České republice nebo vytvořené jednotlivými odbornými společnostmi a sdruženími (ČOS ČLS JEP, ČHS ČLS JEP, NCCN, ASCO, ESMO, ASH, BSH).

Nádory ledvin dospělého věku

Na webu Nádory.cz je plný text unikátní monografie volně přístupný na Internetu (Michal M., Hes O., Mukenšnábl P.: Nádory ledvin dospělého věku, Euroverlag 2000).

Nádory varlat a nadvarlat

Stránky Testis.cz se zabývají nádory a pseudotumory varlete a nadvarlete. Podávají informace o klinických příznacích, prognóze a především podrobně rozebírají histopatologickou diagnostiku těchto tumorů.

Odborné články

Odborné stránky serveru ZDN.cz nabízejí stovky odborných článků z oblasti onkologie, převzatých z více zdrojů.

Nádory prsu

Oficiální stránka Registru nádorů prsu. Zabývá se obecnými informacemi, klasifikací nádorů, zpracováním nádorů prsu pro histologickou diagnostiku, prognostickými faktory, gradingem a stagingem, nechybí informace pro laiky. Také stručně komentuje zajímavé práce z poslední doby, uvádí doporučenou monografii a co je nového v patologii prsu.

Nádory prostaty

Web Nádory.cz přináší základní anatomické údaje, popisuje zánětlivá onemocnění, proliferativní léze, nádorové léze, pseudotumorózní změny. Uvádí zajímavé aktuální práce a doporučenou monografii.

Informace o mamografickém screeningu

Informace na webu Masarykova onkologického ústavu pro onkology, gynekology, praktické a ostatní lékaře, kteří odesílají klientky k preventivnímu mamologickému vyšetření.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku