Kodex proti rakovině

Desatero pro život na stránkách Komplexního onkologického centra shrnuje rady, čeho se vyvarovat a na co nezapomínat.

Prevence nádorů

Sekce na webu Ligy proti rakovině se zabývá prevencí různých nádorů a zásadami zdravé výživy.

Prevence nádorů.cz

Stránky vznikly v rámci Národního programu zdraví - Projektů podpory zdraví, které pravidelně vyhlašuje Útvar hlavního hygienika ČR MZ ČR. Projekt nesl název Onkologická prevence na internetu. Projekt si klade za cíl seznámit co nejširší spektrum obyvatel se základními principy primární a sekundární onkologické prevence, poučit je o možných důsledcích rizikového životního stylu, nabídnout jasnou alternativu a informovat o zákonných právech na onkologickou prohlídku. Předkladatel projektu a odborný garant stránek je Masarykův onkologický ústav v Brně.

Prevence nádorových onemocnění ve 21. století

Stránky věnované rozsáhlému programu v rámci Národního programu zdraví.

Program prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku

Webové stránky programu se soustřeďují na prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku, informují o programu Modrý autobus, o možnosti otestovat si svoje riziko.

Aktivně proti rakovině tlustého střeva a konečníku

Informační materiál k programu prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku na stránkách Prevencerakoviny.cz (ve formátu PDF).

Prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku (CRC)

Příspěvek na webu EurActiv.cz shrnuje situace v České republice a opatření prováděná v rámci Evropské unie.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku