Helpnet / Vnitřní nemoci / Onkologické nemoci / Informační zdroje

GastroLab

Miniencyklopedie laboratorních metod zahrnuje ve 47 heslech laboratorní metodiky pro gastroenterologii. Citace odborné literatury odkazují na nejnovější poznatky a 246 referencí je on-line propojeno s abstrakty databáze MEDLINE. Jednotlivé metody jsou on-line propojeny s Národním číselníkem laboratorních položek (Web MZ ČR). Autorem je MUDr. Petr Kocna, CSc., z Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1.LF UK v Praze

Banka pupečníkové krve

Pupečníková krev je dalším zdrojem krvetvorné tkáně vhodné pro transplantační účely vedle kostní dřeně a kmenových buněk získaných z periferní krve pomocí separátoru. Odběr pupečníkové krve se odehrává po narození dítěte a přestřižení pupeční šňůry, nejde tedy o žádný zásah do organismu dítěte nebo matky. Stránky informují o české bance pupečníkové krve a jejím začlenění v Evropě a ve světě.

Český registr dárců kostní dřeně

V naší zemi umírají každý rok stovky lidí na onemocnění krvetvorby - jako leukémie, aplastická anémie a jiné těžké poruchy obranyschopnosti organismu. Někteří umírají zbytečně. Jedním ze způsobů, jak tyto nemoci léčit, je transplantace kostní dřeně nebo jiných krvetvorných buněk, získaných z periferní krve nebo pupečníkové krve. Hlavní cílem registru je zajistit vyhledání nepříbuzného dárce kostní dřeně s maximálně možnou HLA shodou pro pacienty, kteří nenaleznou dárce v rodině či v nejbližším příbuzenstvu.

Zdravotnické noviny (onkologie)

Sekce Onkologie webu Zdravotnických novin soustřeďuje množství odborných článků a tematické publikace.

Program prevence rakoviny tlustého střeva a konečníkuk

Webové stránky programu se sooustřeďují na prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku, informují o programu Modrý autobus, o možnosti otestovat si svoje riziko.

Česká onkologická společnost

Stránky České onkologické společnosti slouží především jako zdroj informací o dění uvnitř společnosti, ale i jako zdroj odborných informací.

Časopis Klinická onkologie

Na stránkách Masarykova onkologického ústavu je v archivu ve formátu PDF k dispozici časopis Klinická onkologie od čísla 6/2002 do současnosti.

Kolorektum

Portál Národního programu kolorektálního screeningu v České republice vznikl za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti o problematice screeningu a o rakovině tlustého střeva a konečníku a dále za účelem koordinace odborných aktivit souvisejících s  kolorektálním screeningem v České republice.

Komplexní onkologické centrum

Stránky Komplexního onkologického centra 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (KOC) se člení na tři části - pro veřejnost, pro lékaře a pro studenty. Informace o jednotlivých léčebných přístupech a o různých typech nádorů pomohou veřejnosti lépe pochopit uvažování lékařů při provádění onkologické léčby. Protože dvě třetiny nádorových onemocnění jsou způsobeny nesprávným životním stylem, zvláštní rubrika je věnována prevenci nádorových onemocnění.

Masarykův onkologický ústav

Stránky nabízejí informace pro pacienty i odborníky, informace o nemoci, v rubrice Prevence a osvěta také ke stažení osvětové materiály.

Arcus

Elektronická verze měsíčníku občanského sdružení Arcus - onko centrum je na webu k dispozici od ledna 2004. Časopis přináší aktuální informace, informuje o činnosti sdružení, nabídce pacientům.

Onkoforum

Stránky na internetovém deníku Remedia Mednet, jejichž účelem je soustavně informovat o všech novinkách v onkologii, komentovat zprávy s onkologickou tematikou uveřejňované světovými i českými agenturami a médii a aktivně poskytovat zprávy, odborné články, stanoviska a komentáře Onkofora.

Rakovina střeva

Webové stránky jsou zaměřeny zejména na prevenci rakoviny střeva, je zde možné také položit dotaz onkologovi.

Avicena - zdravotnický informační portál pro každého

Sekce portálu věnovaná nádorovým onemocněním obsahuje na tři desítky odborných článků, překladů či výtahů ze zahraničních zdrojů, většinou z roku 2000.

GastroWeb

Internetový portál pro gastroenterology informuje o novinkách v oboru v ČR i ve světě. Obsahuje na 150 odkazů na webové stránky, nabídku českých a zahraničních časopisů, přímé odkazy na abstrakta a full-text článků z gastroenterologie, klinické biochemie, imunologie a dalších oborů, každý měsíc aktuální novinky z domova nebo ze světa. Dále 109 vybraných (přeložených) abstrakt z českých i zahraničních časopisů věnovaných gastroenterologii, přehled kongresů a odborných setkání,  50 laboratorních testů v gastroenterologii, s edukačním aspektem miniencyklopedie - GastroLab.

Národní onkologický registr

Národní onkologický registr České republiky obsahuje údaje zhruba o 1 milionu osob, u kterých byl diagnostikován novotvar jiný než nezhoubný.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku