Moderní léčba hypertenze

V České republice trpí hypertenzí asi 44 % dospělé populace. I přes poměrně snadnou diagnostiku tohoto onemocnění stále téměř třetina pacientů o své hypertenzi vůbec neví a farmaky snižujícími krevní tlak je léčena pouze o něco více než polovina nemocných. Článek na stránkách Medical Tribune se zabývá způsoby léčby vysokého tlaku.

Zlatá první hodina po infarktu

Odborný článek z časopisu Kardiologie z 23.9.1998 dokládá obrovský význam co nejrychlejšího zahájení trombolytické léčby.

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti

Tato doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií, která vypracovala Česká společnost pro aterosklerózou, navazují na společné doporučení českých odborných společností Prevence kardiovaskulárních onemocnění v dospělém věku z roku 2005 a jsou s nimi v souladu z hlediska priorit prevence i ve způsobu odhadu výše rizika úmrtí na KVO. Jsou zaměřena na problematiku dyslipidemií (diagnostika, cílové hodnoty lipidů, léčba) a zohledňují nejnovější poznatky v této oblasti, včetně výsledků klinických a epidemiologických studií.

Diagnostické a léčebné postupy u arteriální hypertenze

Doporučení České společnosti pro hypertenzi ve verzi z roku 2012.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku