Helpnet / Vnitřní nemoci / Nemoci srdeční a cévní / Důležité odkazy

Česká společnost pro hypertenzi

Stránky obsahují vedle informací o činnosti odborné společnosti mj. doporučené postupy a časopis Hypertenze od roku 1998 (některá čísla ve formátu PDF, jiná v HTML).

Medicína

Na webu Zdravá rodina jsou ve formátu HTML umístěna čísla časopisu Medicína od dubna 1998 po současnost. Zaměření a úroveň článků odpovídá podtitulu Odborné fórum lékařů a farmaceutů.

Česká společnost pro aterosklerózu

Kromě části informující o činnosti organizace obsahuje web také doporučení vypracovaná výborem České společnosti pro aterosklerózu, publikace českých i zahraničních společností a institucí a odkazy na důležité informační zdroje, včetně tabulek pro výpočet rizika onemocnění.

Česká kardiologická společnost

Stránky České kardiologické společnosti jsou zaměřeny na své členy a odbornou veřejnost. Kromě jiného zde lze najít doporučené postupy týkající se léčení nejčastějších a celospolečensky nejzávažnějších kardiovaskulárních onemocnění, nebo návrh koncepce péče o nemocné s kardiovaskulárními chorobami v České republice - Národní kardiovaskulární program.

Národní kardiovaskulární program

Návrh koncepce péče o nemocné s kardiovaskulárními chorobami v České republice, který vypracovala Česká kardiologická společnost ve spolupráci s Českou společností Kardiovaskulární chirurgie.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku