Helpnet / Vnitřní nemoci / Nemoci srdeční a cévní / Doporučené postupy pro praktické lékaře

Doporučení diagnostiky, léčby a prevence plicní embolie

Doporučení je ve verzi z roku 2007, zpracoval je kolektiv prof. MUDr J. Widimského, DrSc.

Embolie a trombózy tepen dolních končetin

Akutní tepenné uzávěry patří mezi náhlé příhody a na rychlosti jejich ošetření závisí nejen zachování končetiny, ale často i života (šokové stavy, sekundární sepse). Autorem doporučeného postupu pro praktické lékaře je MUDr. Tomáš Daněk, spoluautorem doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.

Arteriální hypertenze

Hypertenze znamená opakované zvýšení tlaku ≥ 140/90 mmHg alespoň u 2 ze 3 měření při minimálně 2 návštěvách. Autorem doporučeného postupu je doc. MUDr. Jiří Widimský, CSc. (jr.).

Akutní koronární syndromy

Autorem doporučeného postupu je prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. Definice zahrnuje všechny nemocné se suspektní nebo známou ischemickou chorobou srdeční, u kterých se manifestuje v klidu bolest na hrudníku typu anginy pectoris, nebo se bolest objevuje v častější frekvenci, větší intenzitě a/nebo v delším trvání než tomu bylo dříve. Zvláštní skupinu představují nemocní, u kterých se bolest na hrudníku objevuje poprvé.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku