Helpnet / Vnitřní nemoci / Nemoci mozku / Základní informace / Alzheimerova choroba a další formy demence

Alzheimerova nemoc

Alzheimerova nemoc je nejčastější příčinou demence. Jde o degenerativní onemocnění mozku provázené postupnou ztrátou myšlení, paměti, úsudku i orientace. Vede nakonec k rozpadu osobnosti a závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka. Příběh z pořadu České televize z cyklu Diagnóza nás zavede za třemi pacienty v různých fázích vývoje nemoci. Průvodkyní nám bude předsedkyně České alzheimerovské společnosti MUDr. Iva Holmerová.

Alzheimerovo onemocnění

Popis nemoci, příznaky, léčení, léky, průběh onemocnění - na webu Prácheňského sanatoria.

Alzheimerova choroba

Popis Alzheimerovy choroby na webu Vitalion.cz mj. dosti podrobně rozebírá 13 příznaků této choroby.

O Alzheimerově chorobě

Sekce na webu Gerontologie.cz obsahuje komplex informací o Alzheimerově chorobě. Mimo jiné popisuje 10 příznaků, které by měly každého varovat.

Alzheimerova choroba

Informace o Alzheimerově chorobě na stránkách České alzheimerovské společnosti.

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba (dále jen ACh) je neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. Jako první toto onemocnění popsal Alois Alzheimer. V současné době není známa příčina vzniku ACh, z neuropatologických nálezů se však ví, jak nemoc probíhá. Změny postupně působí rozpad nervových vláken a nervových buněk. Alzheimerovou chorobou se mění také látková činnost mozku. Popisu nemoci, možnostem ovlivnění, rizikovým faktorům se věnuje příspěvek na Wikipedii.

Alzheimerova nemoc

Rozhovor s MUDr. Rusinou z Neurologické kliniky Thomayerovy nemocnice naznačuje, o co by se měli lidé zajímat v souvislosti s Alzheimerovou nemocí.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku