Helpnet / Vnitřní nemoci / Nemoci mozku / Organizace

Česká alzheimerovská společnost

Cílem České alzheimerovské společnosti je pomáhat lidem postiženým syndromem demence a jejich rodinným příslušníkům. ČALS poskytuje dvě registrované sociální služby. Jsou jimi konzultace (poradenství) určené lidem, kteří trpí demencí a jejich rodinným příslušníkům či přátelům a respitní péče (odlehčovací služba) v domácnosti. Zájemci o hlubší informace se mohou objednat na konzultaci, a případně se setkávat na svépomocných skupinách - Čajích o páté. Webové stránky ČALS informují i o dalších činnostech společnosti.

Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě

Stránky této společnosti obsahují informace o Huntingtonově chorobě, půjčovně pomůcek,  poradnu, příběhy postižených, články z tisku, zpravodaj Archa a dalších aktivitách společnosti.

Asociace Parkinson - Help

Stránky občanského sdružení Asociace Parkinson - Help nabízejí informace o Parkinsonově chorobě, možnostech léčby, odkazy a užitečné adresy, prostor pro sdílení zkušeností s nemocí, aktuální užitečné informace, poradnu.

Alzheimercentrum

Skupina Alzheimercentrum je společnost, která na základě zájmu klientů o umístění rozšiřuje svoji nabídku poskytované péče o nová zařízení a vytváří síť, která postupně pokryje všechny oblasti jak v České republice, tak na Slovenské republice. Zařízení se specializují na péči o klienty s Alzhemierovou chorobou, psychické poruchy a jiné typy demencí a poruchy chování ve stáří, včetně nejtěžšího stupně onemocnění.

Společnost Parkinson

Společnost Parkinson, o. s., je pacientskou organizací, která přijímá do svých řad osoby nemocné Parkinsonovou nemocí (dále jen PN), jejich rodinné příslušníky, lékaře, zdravotníky i ostatní občany, kteří se rozhodli pomoci. Zřizuje více než 20 Parkinson klubů, v nichž podporuje společná cvičení, plavání, logopedii,  vydává vlastní časopis Parkinson, provozuje fórum a chat a pořádá 10denní rekondiční pobyty.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku