Helpnet / Vnitřní nemoci / Mozková mrtvice / Základní informace
Celkem 11 článků
články: [1-10] [11]

Mozková mrtvice se na začátku těžko poznává

Pocit přeleželé ruky. Třeba i tak se mohou projevit první příznaky mozkové mrtvice. Mnoho lidí je podceňuje, a proto se k lékaři dostávají velmi pozdě. Příspěvek na webu Ordinace.cz upozorňuje, že účinná pomoc může být poskytnuta pouze v prvních hodinách a nemocný musí být dopraven do nemocnice co nejrychleji, v ideálním případě do 30 minut.

Cévní mozková příhoda

Článek na webu Vitalion.cz obsahující kvalitní informace rozčleněný na popis cévní mozkové příhody, rizikové faktory cévní mozkové příhody, prevence cévní mozkové příhody, příznaky a projevy cévní mozkové příhody, léčba cévní mozkové příhody, jak si mohu pomoci sám, komplikace cévní mozkové příhody.

První pomoc: mrtvice

Poskytnutí první pomoci je téměř vždy spojeno s vysoce stresující situací, ve které nakonec většina lidí neví co dělat. Proto jistě nebude na škodu si pár zásadních postupů osvěžit. Tentokrát na téma mrtvice. Záznam televizního pořadu z cyklu Abeceda zdraví.

Skryté projevy mrtvice a novinky v léčbě - 1. část

Záznam pořadu České televize, hostem pořadu Sama doma je MUDr. Aleš Tomek.

Skryté projevy mrtvice a novinky v léčbě - 2. část

Záznam pořadu České televize, hostem pořadu Sama doma je MUDr. Aleš Tomek.

Cévní mozková příhoda

Cévní mozková příhoda (CMP, též ictus, iktus, mozková mrtvice nebo mozkový infarkt) je náhle se rozvíjející postižení určitého okrsku mozkové tkáně vzniklé poruchou jejího prokrvení. K této poruše může dojít buď na podkladě uzávěru mozkové tepny (tzv. ischemická CMP), nebo na podkladě krvácení z mozkové cévy (tzv. hemoragická CMP). Jedním z nejdůležitějších diagnostických úkolů je rozlišit ischemickou a hemoragickou cévní mozkovou příhodou, protože terapeutický přístup je v obou případech odlišný a nevhodná volba může stav nemocného zhoršit. Cévní mozková příhoda je akutní stav, vyžaduje neodkladnou lékařskou pomoc. Více o ní informuje česká Wikipedie.

Mozková mrtvice

Srozumitelný rozsáhlý článek na webu Tlukot srdce.cz, který je užitečným přehledem toho nejdůležitějšího, co by vás v souvislosti s mozkovou mrtvicí mohlo zajímat, ať už preventivně, nebo v případě, že již mrtvice zasáhla ve vaší rodině.

Příznaky cévní mozkové příhody, následky mrtvice

Článek na webu MUDr. Zbyňka Mlčocha definuje co je to cévní mozková příhoda, popisuje vcelku detailně příznaky cévní mozkové příhody a následky.

Cerebrovaskulární manuál

Velmi obsažná sekce na webu cmp-brno.cz obsahující mnoho informací od diagnostiky po léčbu.

Co je mozková mrtvice?

Mozková mrtvice je vlastně cévní onemocnění, při kterém jsou postiženy tepny zajišťující výživu mozku. Nejčastěji jde o ischemickou příhodu způsobenou uzávěrem mozkové tepny krevní sraženinou (trombem) nebo vmetkem (embolem) s následným přerušením přívodu krve, a tím i kyslíku do příslušné oblastli mozku. Článek na webu Celostní medicína.cz vysvětluje, co je mozková mrtvice, jaké jsou její příčiny a rizikové faktory, ale také jaká preventivní opatření snižují riziko tohoto onemocnění.

Celkem 11 článků
články: [1-10] [11]

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku