Helpnet / Vnitřní nemoci / Lupus / Základní informace

Onemocnění lupus má jméno podle vlka

Popis systémového onemocnění lupus, diganostiky a jeho léčby se nachází na webu Hledám zdraví.cz.

Sytémový lupus erythematosus

Rozsáhlý a srozumitelně psaný příspěvek se zabývá SLE u dětí a odpovídá na základní otázky, které rodiče v souvislosti s touto nemocí napadnou.

SLE

Příspěvek na webu Klub lupusinek! podrobně popisuje systémový lupus erymatodes (SLE). Další rubriky webu poskytují informace o diagnóze a léčbě SLE, uvádějí kontakty na lékaře.

Systémový lupus erythematodes (SLE) dětí a jeho léčba

Článek v časopise Medicína ze 14.4.1998 uvádí, že prognóza u dětských pacientů se SLE se v posledních třiceti letech významně zlepšila. V šedesátých letech se udávalo přežití o 5 a 10 let mezi 30 a 20 %, zatím co v osmdesátých až devadesátých letech se zlepšilo desetileté přežití podle četných studií na 80 %.

Lupus erythematosus

Obsah sdělení MUDr. Olgy Faustmannové vychází z připravovaného standardu Lupus erythematosus pro obor dermatovenerologie. Popisuje podrobně kožní léze u pacientů se všemi typy erythematodu.

Antifosfolipidový (antikardiolipinový) syndrom

Článek MUDr. Pavla Šáchy na webu Celostní medicina.cz pojednává o antifosfolipidovém syndromu, který se může vyskytovat  jako součást jiného systémového onemocnění (nejčastěji systémový lupus erythematodes – SLE).  

Etiopatogenetický podklad systémového lupus erytematodes a perspektivy terapie v budoucnosti

Příspěvek J. Vencovského a C. Dostála z Revmatologického ústavu Praha na odborném fóru lékařů a farmaceutů Medicína. Systémový lupus erytematodes (SLE) je prototypem systémových autoimunitních onemocnění. Nejde o onemocnění časté – v ČR se odhaduje počet případů asi na 5000 -7000. Choroba však začíná velmi často v mladém věku a vede většinou k závažnému orgánovému postižení, především ledvin, mozku, srdce, kůže a pohybového systému.

Systémový lupus erythematodes

Systémový lupus erythematodes je autoimunitní onemocnění, které postihuje téměř všechny důležité orgány těla. Roční incidence nových případů je 1-10 nemocných/100 000 obyvatel, onemocnění je výrazně častější u žen ve fertilním věku. Klinické příznaky jsou velmi pestré, nejčastějším prvým nálezem bývají artralgie až artritidy a typický motýlovitý exantém v obličeji. Ke stanovení diagnózy se používají tzv. klasifikační kritéria podle Americké revmatologické asociace. Vzhledem k pestré klinické symptomatologii je ale diagnostika systémového lupusu obtížná. Zlepšení léčebných možností významně prodloužilo přežívání nemocných s lupusem. Příspěvek na webu Postgraduální medicína.cz napsali prof. MUDr. Ctibor Dostál, DrSc. a MUDr. Dana Tegzová z Revmatologického ústavu v Praze.

Systémový lupus

Dokáže naprosto změnit život a záhadou je i pro lékaře. Začíná často vysokými horečkami, bolestmi i zvláštní vyrážkou. Trápí převážně ženy, Renátu Pavlíkovou přes dvacet let. Má za sebou drsnou léčbu, je v invalidním důchodu. Ale nevzdala se. Vybojovala si dvě děti a jako jedna z prvních i experimentální léky. Povídá o tom v pořadu ČT 24 z cyklu TEP 24.

Autoimunitní onemocnění

Autoimunitní onemocnění jsou důsledkem abnormální imunitní reakce na vnitřní antigeny (autoantigeny). Autoimunitní onemocnění postihují asi 5–7 % populace, čímž se řadí mezi medicínsky velmi závažnou skupinu onemocnění. Rozsáhlý článek na webu Medicina.cz popisuje různé druhy autoimunitních onemocnění, mezi nimi i na prvním místě systémový lupus erythematodes,

Systémový lupus erytematodes

Texty WikiSkript vznikají pro studenty lékařských fakult a zdravotnické profesionály. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Jeden z nich popisuje systémový lupus erytematodes.

Lupus erytematodes

Rozsáhlý příspěvek na webu Vitalion.cz popisuje příznaky a projevy lupus, prevenci a rizikové faktory i léčbu lupus.

Klub lupusinek a lupusáků

Stránky Klubu lupusinek a lupusáků jsou typickým komunitním webem, který soustřeďuje množství informací o lupus a poskytuje prostor pro výměnu zkušeností a rad.

Lupus

Stránky lupus-sle.cz představují velmi rozsáhlý zdroj informací o onemocnění zvaném systémový lupus erytematodes.

Jaké jsou různé typy lupus?

Příspěvek na webu fragen und antworten.de probírá (v češtině) typy onemocnění lupus, co způsobuje lupus a jaké jsou příznaky.

Lupus

Článek na webu Abeceda zdraví.cz popisuje, co je to lupus, jeho příznaky, příčiny a dále doplňky na léčbu.

Lupus erythematodes diskoidní

Článek na webu Anamneza.cz popisující lupus věnuje nejvíce prostoru rozpoznání, vyšetření a léčbě tohoto onemocnění.

Systémový lupus erythematosus

Informační brožura, která vznikla ve spolupráci s občanským sdružením REVMA LIGA v České republice a Německu, odpovídá na základní otázky týkající se lupusu a možností léčby.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku