Helpnet / Vnitřní nemoci / AIDS / Důležité odkazy

Česká společnost AIDS pomoc

Společnost vznikla koncem roku 1989. K jejímu založení vedla iniciativa ze strany blízkých, známých a rodin HIV pozitivních občanů, s cílem prakticky přispět a pomáhat jim při řešení různých problémů, které mohou vystoupit v důsledku nemoci. Činnost společnosti se v současné době zaměřuje zejména na preventivní besedy na školách i v prostorách ČSAP a testování na HIV infekci v ambulanci Domu světla (testování zde je anonymní a zdarma). ČSAP je zřizovatelem Domu světla, který slouží také jako azylové centrum pro HIV pozitivní v nouzi. Na svých stránkách nabízí také řadu informačních materiálů ke stažení.

Národní program boje proti AIDS

Stránky Národního programu boje proti AIDS v České republice obsahují vedle množství základních informací také seznam testovacích míst na HIV v ČR a řadu preventivní materiálů.

AIDS server

AIDS Server je dlouhodobý projekt českého on-line informačního zdroje o problematice HIV/AIDS. Zahájen byl v roce 1997 a rozšiřuje a přepracovává se v nepravidelných intervalech. Má samostatnou sekci novinek a aktualit především ze světa, dále blog o problematice HIV a AIDS a rozsáhlou on-line publikaci AIDS - Fakta a naděje.

HIV.cz

Server HIV.cz přináší množství informací o infekci HIV a AIDS, je zde rovněž AIDS center v jednotlivých krajích.

ABATOP

Občanské sdružení ABATOP je křesťanské sdružení, které napomáhá a působí v prevenci sociálně patologických jevů. Zabývá se vzděláváním a vyučováním o nemoci AIDS, sexu, lásce, věrnosti a zdravém životním stylu. V přednáškách na školách oslovili lektoři více než 500 tisíc studentů.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku