Helpnet / Tělesné postižení / Základní informace / Poranění páteře

Co znamená poškození míchy?

Rozsáhlý příspěvek na stránkách České asociace paraplegiků popisuje podrobně, co nastane po poškození míchy.

Paraplegie a kvadruplegie

Paraplegie je úplné ochrnutí poloviny těla, obvykle obou dolních končetin. Vzniká při poranění míchy, nebo u nádorů míchu stlačujících. Kvadruplegie  - tetraplegie – je  úplné ochrnutí  všech čtyř končetin. Kvadruparéza je částečné ochrnutí všech čtyř končetin. Stránky uvádějí definice z Praktického slovníku medicíny (MUDr. Vokurka, Maxdorf, Praha 1995), Kompendia klinické mediciny 1996 a Rodinné encyklopedie zdraví 1993.

Nebezpečná poranění míchy

Poranění míchy je jedním z nejtěžších úrazů většinou s trvalými fyzickými, ale i psychickými následky. Poranění míchy neznamená pouze ztrátu hybnosti končetin s následnou doživotní potřebou invalidního vozíku, ale i ztrátu citlivosti pod úrovní míšní léze a poruchu močení, vyprazdňování, sexuálních funkcí, řízení krevního tlaku a tělesné teploty při poškození tzv. autonomního nervového systému. Autorem článku je MUDr. Jiří Kříž, primář spinální jednotky, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol.

Poranění páteře

Přehledový článek doc. MUDr. Martina Krbce z Ortopedické kliniky FNB a MU, zachycující obrovský vývoj, který prodělalo v posledních 15 letech ošetřování zlomenin páteře.

Spinální jednotka - klíč k třinácté komnatě

Článek na serveru Prvnikrok.cz popisuje způsoby léčení poranění míchy a charakterizuje český spinální program, vznik, důležitost a možnosti spinálních jednotek.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku