Celkem 11 článků
články: [1-10] [11]

O provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Vyhláška MPSV č. 388/2011 Sb., obsahuje seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku, a popisuje dovednosti vodicího psa.

Jak postupovat při vyřizování poukazu na pomůcku hrazenou VZP

Všechny pomůcky hrazené VZP, které předepisuje většinou odborný lékař, nejčastěji ortoped nebo neurolog, musí být předepsány na speciální formulář VZP nazývaný POUKAZ NA LÉČEBNOU A ORTOPEDICKOU POMŮCKU. Další informace na serveru Infoposel.cz

Jak nejlépe vybrat vozík

Vozíčkář Tomáš Martinovský, který se 18 let živil jako taxikář, na svých stránkách radí, jak vybrat elektrický vozík a jaký je postup vedoucí k jeho získání, nebo například jak nabíjet a udržovat baterie. 

Financování pomůcek

Příspěvek na informačním portálu Ligy za práva vozíčkářů přibližuje různé možnosti, jak získat prostředky na pořízení pomůcek. Obsahuje také seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Informace na portálu MPSV shrnuje, kdo má od 1.1.2012 nárok na příspěvek zvláštní pomůcku, jak se stanovuje výše příspěvku a za jakých okolností platí povinnost vrátit příspěvek nebo jeho část.

Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením

Publikace, kterou vydala Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, zachycuje aktuální stav po vydání několika zákonů a prováděcích vyhlášek, které vstoupily v platnost počínaje 1. lednem 2012, v některých případech od jiného data.

ICT pomůcky pro tělesně postižené

Kapitola představuje kompenzační pomůcky využívající informační a komunikační technologie, které jsou určeny lidem s tělesným postižením. Jde o součást diplomové práce ICT sloužící jako kompenzační pomůcky pro handicapované, kterou Pavlína Rejlová obhájila na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Zachycuje aktuální stav k březnu 2008.

Podmínky pro přidělení elektrického invalidního vozíku

Článek na stránkách Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel popisuje, jaké podmínky je třeba splnit a jak se postupuje při podání žádosti.

První krok - zdravotnické pomůcky a služby

Rozsáhlá databáze na portálu První krok obsahuje více než 5800 položek.

Kompenzační pomůcky

Sekce na webu Ligy za práva vozíčkářů popisuje, jak správně vybírat pomůcky, jak je to s jejich úhradou, nabízí poradenství a obsahuje rovněž databázi výrobců pomůcek členěných na elektrické vozíky, mechanické vozíky, kočárky, inkontinenci, vybavení koupelen a WC, překonávání bariér a ostatní.
Celkem 11 článků
články: [1-10] [11]

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku