Helpnet / Tělesné postižení / Služby / Osobní asistence

Asociace pro osobní asistenci

Stránky APOA sdružující poskytovatele i uživatele osobní asistence poskytují souhrn informací o této službě.

Osobní asistence

Informační portál Osobní asistence.cz je zaměřen na tři hlavní oblasti - osobní asistenci, ošetřování dekubitů a hospicovou péči. Informace zde uvedené vycházejí z vlastních dlouholetých zkušeností z péče o rodinného příslušníka, Milan Čok nabízí informace jak z vlastní praxe, tak i znalosti převzaté z různé literatury, z internetu, i ze zkušeností z krátkodobé praxe v nemocnici a hospici.

Osobní asistenti

Přehled možností, jak si lze zajistit osobního asistenta, a seznam nestátních organizací nabízejících osobní asistenci. Na stránkách Centra Paraple.

Osobní asistence

Příručku postupů a rad pro poskytovatele osobní asistence zpracovala Asociace pro osobní asistenci, o.s.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku