Helpnet / Tělesné postižení / Služby / Domácí péče

Home Care Services & Supplies

Stránky stejnojmenného nestátního zdravotnického zařízení, které má svá pracoviště v Praze, Ústí nad Labem, Jihlavě, Hradci Králové  a Kladně. Obsahují informace o domácí péči pro pacienty i pro lékaře.

Přehled poskytovatelů domácí péče 1

Adresář na webu Zdrav.cz řazený podle poštovních směrovacích čísel (PSČ 100 00 - 473 01. Je z roku 2003.

Asociace domácí péče ČR

Agentury domácí zdravotní péče jsou zřizovány státní správou, samosprávou, zdravotnickými zařízeními ambulantního i lůžkového typu, privátními sestrami i lékaři, charitativními a humanitárními organizacemi a mnoha dalšími subjekty. Subjekt poskytující domácí zdravotní péčí musí být registrován u pověřeného úřadu státní správy. Tento úřad v rámci své působnosti dohlíží nejen nad dostupností, ale i kvalitou poskytované domácí zdravotní péče. Vetšina agentur domácí zdravotní péče je sdružena v Asociaci domácí péče České republiky, která ve znění platných stanov ukládá svým řádným členům řadu podmínek z oblasti vzdělávání i etických aspektů, které mají bezprostřední vliv na kvalitu poskytované komplexní domácí zdravotní péče. Z toho vyplývá, že ne každý poskytovatel domácí zdravotní péče se může stát členem této profesní organizace.

Východiska dlouhodobé péče v České republice

Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice je otevřeným dokumentem, který mapuje současnou situaci v poskytování sociálně zdravotní péče o populaci 65 +. Dále analyzuje a současně navrhuje a doporučuje alternativy systémových změn v oblasti dlouhodobé péče o populaci 65 + s výhledem do roku 2020, nebo populace 65 + bude v naší republice narůstat a je nutné učinit řadu systémových změn v sociálním a zdravotnickém systému s ohledem na dlouhodobou péči. Materiál vznikl v roce 2010.

Přehled poskytovatelů domácí péče 2

Adresář řazený podle poštovních směrovacích čísel (PSČ 500 02 - 798 52) - na webu Zdrav.cz. Je z roku 2003.

Agentury domácí péče

Stránka na webu Národního centra domácí péče České republiky radí, jak vyhledávat vhodnou agenturu domácí péče s pomocí vyhledávače ministerstva zdravotnictví.

Národní centrum domácí péče

Od doby svého vzniku v roce 1994 zajišťuje informační a poradenský servis v oboru komplexní - integrované zdravotní a sociální péče dle dokumentu vlády ČR č. 493/93. Vydává aktualizované informační a edukační materiály pro poskytovatele domácí péče, ošetřující lékaře i klienty.

Agentury domácí péče

Adresář na stránkách Homo Humanus.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku