Helpnet / Tělesné postižení / Služby / Asistenční psi

Pestrá společnost

Pestrá společnost, o.p.s. se zabývá výcvikem asistenčních a vodících psů pro osoby se zrakovým, tělesným, sluchovým, kombinovaným či vícečetným postižením. Tyto služby jsou doplněny o následnou péči po celou dobu činné služby asistenčního psa a další aktivity pro žadatele i majitele asistenčních psů. Pestrá společnost nabízí kynologické služby, vzdělávací programy a semináře, prezentace, ukázky, canisterapii, zooterapii. Veškerá činnost je poskytována odborně proškoleným týmem, který se nadále vzdělává v oboru a zúčastňuje se pravidelně kurzů, seminářů, školení a konferencí pro kvalitní poskytování našich služeb.

Helppes - centrum výcviku psů pro postižené

Helppes je občanské sdružení, které pomáhá osobám se zdravotním postižením na cestě k integraci, soběstačnosti a samostatnosti, pomocí speciálně vycvičených psů a poskytuje zcela komplexní soubor souvisejících služeb - od zaškolení žadatele o speciálně vycvičeného psa, přes proškolení klienta až po následný servis po celou dobu aktivní služby psa. Cvičí a předává asistenční psy pro vozíčkáře a tělesně postižené - balanční psy, vodící psy pro osoby se zrakovým postižením, signální psy pro osoby se sluchovým postižením, signální psy pro osoby trpící záchvatovými stavy - epileptici, kardiaci apod., psy speciálně vycvičené pro osoby s kombinovanými handicapy, psy speciálně vycvičené pro dětské klienty - asistenční, vodící, signální, canisterapeutické, s kombinovaným výcvikem, psy pro canisterapii.

Pes pomůže

Občanské sdružení  Pes pomůže se již od roku 2001 věnuje zajišťování speciálně cvičených psů pro zdravotně postižené lidi a je organizací s nejdelší tradicí výcviku asistenčních psů pro vozíčkáře v ČR. Od svého počátku předalo již 105 psích pomocníků.

Pomocné tlapky

Obecně prospěšná společnost Pomocné tlapky o.p.s. se zabývá chovem, předvýchovou, výcvikem a předáváním asistenčních psů zdarma do dlouhodobého užívání tělesně postiženým lidem, zejména částečně nebo zcela upoutaným na invalidní vozík, ale i nevidomým a pacientům se záchvatovými onemocněními a lidem s kombinovaným onemocněním.

Canisterapie.info

Internetový portál pro canisterapii a osobní asistenci společnosti Podané ruce přináší aktuální informace o canisterapii i zajímavé odkazy. Hledá rovněž nové dobrovolníky, kteří by ochotně a rádi navštěvovali nemocné, staré, opuštěné a zdravotně postižené lidi spolu se svými pejsky. Canisterapeutické týmy, které  sdružení školí a přezkušuje, pracují zejména na Moravě a ve Slezsku, ale také v Čechách.

Elva Help

Občanské sdružení ELVA HELP vzniklo v roce 2002, kdy sídlilo v Lysé nad Labem a zaměřovalo se pouze na přípravu vodících psů pro nevidomé. Od roku 2004 se zaměřilo na přípravu asistenčních psů pro jinak než zrakově postižené osoby. Od roku 2006 sídlí ELVA HELP o.s. v Liberci. Od roku 2007 je oficiálním poskytovatelem sociálních služeb.

SVOPAP vzdělávací centrum

Společnost SVOPAP se zaměřuje na vzdělávání dospělých v oblasti chovatelství zvířat. Pořádá  mimo jiné kurzy Canisinstruktor pro oblast rozvoje osobnosti, Možnosti využití psa ve speciálním školství.

Sdružení PIAFA ve Vyškově

Jednou z akvitit, které na svých stránkách popisuje sdružení Piafa, je také canisterapie. Nabízí využití této metody v oblasti sociální práce, psychologie, fyzioterapie a speciální pedagogiky.

Liga vozíčkářů

Netradiční a úspěšný způsob výcviku v domácnostech trenérů, vysoce individuální přístup a spolupráce se sponzory umožňují Lize vozíčkářů předávat zdarma lidem s tělesným postižením spolehlivého psího společníka a pomocníka. A to v těchto kategoriích v různých kombinacích: asistenční pes pro tělesná postižení, asistenční pes pro záchvatová onemocnění, asistenční signální pes a terapeutický pes. Liga vozíčkářů umí vycvičit i vlastního psa klienta, pořádá rekondiční pobyty, za zájemci o asistenčního psa a za budoucími majiteli dojíždí až domů a poskytuje zdarma i další služby (poradenství, přednášky atd.).

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku