Helpnet / Tělesné postižení / Organizace tělesně postižených

Spolek TREND vozíčkářů Olomouc

Spolek Trend vozíčkářů patří k největším poskytovatelům osobní asistence v rámci celé České republiky.  Jeho posláním je napomáhat všestranné integraci těžce tělesně postižených občanů. Organizace poskytuje osobní asistence, sociálně právní poradenství, půjčovnu kompenzačních pomůcek, sociální rehabilitace, pomoc při hledání pracovního uplatnění zdravotně postižených a volnočasové programy. V současné době se věnuje novým aktivitám v rámci sociálního podnikání. Provádí digitalizaci dokumentů a provozuje call centrum, které možňuje hromadné zpracování příchozích a odchozích telefonních hovorů.

Český svaz tělesně postižených sportovců

Na stránkách ČSTPS jsou informace o následujících sportech: atletika, basketbal vozíčkářů, EWH, floorball, handbike, jezdectví, kuželky, lyžování, orientační závod vozíčkářů, plavání, quarugby, stolní tenis Para a TP, šachy, tenis stojících, tenis vozíčkářů, turistika, volejbal tělesně postižených.

Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel

Ostravské sdružení nabízí  rozšířené speciálně - pedagogické poradenství pro své členy i ostatní zájemce. Dále poskytuje poradenství v oblasti rehabilitace sociální a léčebné, zdravotní, pracovní, pedagogické a také  v oblasti odstraňování architektonických, komunikačních a orientačních bariér.

Klub vozíčkářů Petýrkova

Klub vozíčkářů Petýrkova je sdružení občanů odkázaných převážně na používání vozíku pro těžce tělesně postižené, a též na pomoc jiných lidí. Poskytuje službu osobní asistence, sociálního poradenství, nabízí kroužek arteterapie a rehabilitační cvičení na motomedu, organizuje tuzemské rekondiční pobyty a zahraniční zájezdy určené především pro osoby s těžkým tělesným postižením, zajišťuje návštěvy vybraných divadel, koncertů České filharmonie a dalších kulturních akcí.

Sdružení META

Sdružení META je sdružením pacientů se střádavými onemocněními, mezi které patří Gaucherova choroba, Fabryho choroba, Pompeho nemoc, MPS – Mukopolysacharidóza.

Klub aktivních vozíčkářů

Klub aktivních vozíčkářů se vyznačuje aktivní činností svých členů z celé republiky. Je také členem Českého svazu tělesně postižených sportovců a další jeho aktivitou je mapování Jizerských hor a získávání informací o bezbariérových objektech.

Centrum služeb a pomoci AVAZ

Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených sdružuje děti a dospělé se zdravotním nebo smyslovým postižením z krajů celé republiky. Sídlo Centra služeb a pomoci AVAZ je v Děčíně, kde poskytuje sociálně zdravotní péči, poradenskou službu, půjčování pomůcek, rekondiční pobyty. 

Klub Bechtěreviků

Stránky občanského sdružení lidí, kteří mají zájem o zlepšení životních podmínek nemocných s Bechtěrevovou chorobou. Kromě informací o činnosti umožňují veřejný chat.

Parent Project

Stránky sdružení Parent Project, jehož cílem je sdružovat rodiče a rodinné příslušníky dětí, které se narodily se svalovou dystrofií Duchenne Becker a společně bojovat s touto nevyléčitelnou nemocí. Web informuje o nemoci, o projektu Centrální databáze pacientů s DMD/BMD, obsahuje odpovědi odborníků na dotazy a další informace.

Asociace muskulárních dystrofiků ČR

Asociace sdružuje členy postižené muskulární dystrofií (tzv. myopatií) a dalšími nervosvalovými chorobami.  Muskulární dystrofici patří k nejtíže postiženým, z nichž mnozí jsou odkázáni na používání vozíku a na pomoc jiných osob se všemi negativními důsledky, které z toho  vyplývají. Na stránkách AMD jsou kromě historie, odkazů na důležité zdroje zveřejněny také Zpravodaje AMD od roku 2002, obsahující cenné informace pro nemocné.

Pražská organizace vozíčkářů

Pražská organizace vozíčkářů (POV) je sdružením občanů pohybujících se pomocí vozíku, jejich rodinných příslušníků a přátel, kteří s nejlepší znalostí vlastních potřeb poskytují pomoc lidem s podobnými problémy. Kromě informací o aktivitách a projektech POV se na jejích stránkách nacházejí také různé užitečné adresáře, aktualizované za podpory Úřadu vlády ČR.

Paleček - společnost lidí malého vzrůstu

Společnost "Paleček" sdružuje a zastřešuje děti a dospělé s achondroplazií (ale i s jinými diagnózami kostních dysplazií), včetně nepostižených zdravých rodinných příslušníků. Výška postavy postižených s kostní dysplazií  většinou není až tak rozhodující pro schopnost sebeobsluhy a nezávislosti na pomoci druhých. Tím je disproporcionalita a uvedené degenerativní změny kloubů končetin a páteře spolu s poruchou kvality kostní, chrupavčité a vazivové tkáně. Web Paleček obsahuje lékařské informace, chat a informace o činnosti sdružení.

Sportovní klub vozíčkářů Praha

Sportovní klub vozíčkářů Praha sdružuje šest oddílů, kde se provozují tyto sporty: florbal, lyžování, potápění, stolní tenis, orientační závod a outdoorové sporty (cyklistika vozíčkářů, vodní turistika a další).

Ostravská organizace vozíčkářů

Stránky aktivní organizace, která vydává časopis Vozka, poskytuje poradenské služby, zajišťuje alternativní dopravu imobilních osob ALDIO a další činnosti.

Asociace Polio České republiky

Stránky asociace informují o problematice dětské obrny, uvádějí odborné články o postpoliomyelitickém syndromu, představují činnost asociace, odkazují na důležité informační zdroje.

Liga vozíčkářů

Občanské sdružení se sídlem v Brně usiluje o naplnění lidských práv zdravotně postižených a aktivizuje občany s postižením k pracovní, rehabilitační, rekondiční i zájmové činnosti, prosazování a obhajování svých práv. Liga vydává časopis Vozíčkář. Její web obsahuje poradnu, debatu, seznamku, inzerci a rozsáhlý informační portál.

Česká asociace paraplegiků - CZEPA

Česká asociace paraplegiků - CZEPA (dříve Svaz paraplegiků) hájí zájmy lidí ochrnutých po poranění míchy a pomáhá jim vytvářet podmínky k tomu, aby se co nejrychleji po úrazu opět vrátili k aktivnímu, nezávislému způsobu života, a to bez ohledu na stupeň svého postižení. Doplňuje sociální a zdravotní pomoc státu u lidí s velmi těžkým postižením a potřebou individuální pomoci - je krizovým centrem.

DebRA ČR

Občanské sdružení DebRA ČR bylo založeno v roce 2004 a zařadilo se tak jako 32. organizace DebRA do mezinárodního uskupení DEBRA INTERNATIONAL. Organizace DebRA na celém světě podporuje lidi trpící vzácným puchýřnatým onemocněním epidermolysis bullosa congenita (EB) – v Česku překládaným jako nemoc motýlích křídel.

Svaz tělesně postižených v ČR

Stránky svazu informují o službách, které Svaz tělesně postižených v ČR poskytuje nejen svým členům. Jsou to: půjčovna kompenzačních pomůcek, rehabilitační a rekondiční pobyty, dětské ozdravné tábory, pomoc při začleňování ZP občanů do zaměstnání, bezbariérové středisko Březejc, bezúročné půjčky, prodej Euro klíčů.

Život bez bariér

Novopacké občanské sdružení Život bez bariér, pro vzdělávání, sport a odstraňování bariér postižených informuje na svých stránkách o činnosti organizace a jejích projektech. Poskytuje tři registrované sociální služby - denní stacionář, odborné sociální poradenství a sociální rehabilitaci.

Apropo

Havířovské sdružení APROPO pořádá rekondiční pobyty pro lidi s tělesným postižením, na kterých zajišťuje rehabilitaci a osobní asistenci jako samozřejmost. Zprostředkovává rovněž osobní asistenci k zajištění každodenních životních potřeb osob s tělesným postižením a provozuje informační servis, pořádá rekondiční setkání, nabízí možnost rehabilitace s návštěvou bazénů se zajištěnou osobní asistencí.

ParaCENTRUM Fenix

Brněnské občanské sdružení má přes 120 členů, zahrnující vozíčkáře, jejich rodinné příslušníky i příznivce. Nabízí širokou škálu služeb. Jsou to zejména sociálně aktivizační služby (cvičení, přeprava, PC a jazykové kurzy aj.), sociální poradenství, sociální rehabilitace a osobní asistence.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku