Helpnet / Tělesné postižení / Léčba / Canisterapie

Centrum pro výcvik psů Alfa

Centrum se věnuje  canisterapii a mnoha psím sportům – agility, coursingu, dogtrekkingu, dog divingu a juniorhandlingu.

Canisterapie Kladno

Kladenské občanské sddružení má v současné době 16 členů, z nichž pravidelnou canisterapeutickou činnost provádí 13 canisterapeutických týmů a další 3 canisterapeutické týmy chodí na jednorázové akce do školských i jiných zařízení. Canisterapeutické týmy svou činnost provádějí v předem dohodnutých intervalech v předem dohodnutých zařízeních. Pro jednotlivá zařízení i pro jednotlivé canisterapeutické týmy je vytvořen projekt (smlouva), jejíž součástí je přesná specifikace druhu terapie, která bude v zařízení probíhat, za jakých podmínek a v jakých intervalech.

Cenisterapeutické centrum Zlín

Centrum se zaměřuje především na malé klienty, kteří trpí dětskou mozkovou obrnou nebo jiným tělesným nebo mentálním postižením. Jeho služby jsou bezplatně dostupné jak klientům jednotlivých zařízení, tak i rodičům s postiženými dětmi, kteří o ně pečují doma.

Helppes

Občanské sdružení Helppes je centrum pro speciální výcvik psích pomocníků pro tělesně a zdravotně handicapované. Patří mezi ně také vodicí psi pro nevidomé. Poskytuje zcela komplexní soubor souvisejících služeb - od zaškolení žadatele o speciálně vycvičeného psa, přes proškolení klienta až po následný servis po celou dobu aktivní služby psa.

Animoterapie.cz

Informační server společnosti Anitera o.p.s. se věnuje tématu terapií za pomoci zvířat. Nejvíce informací se týká canisterapie, ale prostor zde má i hiporehabilitace, felinoterapie, terapie za pomoci malých zvířat či terapie za pomoci hospodářských zvířat.

Pestrá společnost

Pestrá společnost, o.p.s. se zabývá výcvikem asistenčních a vodících psů pro osoby se zrakovým, tělesným, sluchovým, kombinovaným či vícečetným postižením. Tyto služby jsou doplněny o následnou péči po celou dobu činné služby asistenčního psa a další aktivity pro žadatele i majitele asistenčních psů. Pestrá společnost nabízí kynologické služby, vzdělávací programy a semináře, prezentace, ukázky, canisterapii, zooterapii. Veškerá činnost je poskytována odborně proškoleným týmem, který se nadále vzdělává v oboru a zúčastňuje se pravidelně kurzů, seminářů, školení a konferencí pro kvalitní poskytování našich služeb.

Pomocné tlapky

Obecně prospěšná společnost Pomocné tlapky se zabývá chovem, předvýchovou, výcvikem a předáváním asistenčních psů zdarma do dlouhodobého užívání tělesně postiženým lidem, zejména částečně nebo zcela upoutaným na invalidní vozík, ale i nevidomým a pacientům se záchvatovými onemocněními a lidem s kombinovaným onemocněním.

Zlatý retrívr Z Jiřího zahrady

Stránky chovatelské stanice FC1, která se zabývá chovem zlatých retrívrů, výcvikem základní poslušnosti psů a canisterapií.

Jak se ze mě stal canisterapeutický pes

Příběh číňánka Cash Pupo-Haichi - na webu Klubu chovatelů naháčů.

Hafík

Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík provádí canisterapii jako jednu z metod podpory psychosociálního zdraví lidí všech věkových kategorií (canisterapeutické návštěvy ve zdravotně sociálních zařízeních, integrační canisterapeutické tábory, psychorehabilitační kurzy, rekondiční pobyty…).

Canisterapeutické sdružení Jižní Morava

Sdružení přispívá za pomoci psů k léčbě dětí i dospělých, nejen handicapovaných, v oblasti psychické, fyzické, somatické, sociální a rehabilitační. Podává informace novým zájemcům o canisterapii, pořádá zkoušky pro psovody a psy, připravuje školení canisterapeutů, pořádá besedy pro laickou i odbornou veřejnost, spolupracuje s rodinnými příslušníky s dětmi s handicapem.

Psi pro život

Občanské sdružení Psi pro život se soustřeďuje hlavně na práci s dětmi. Provozuje canisterapii a hipoterapii. Vyvíjí vzdělávací činnost a pořádá výcvik terapeutických psů.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku