APA VČaS

Občanské sdružení APA VČaS (Aplikované Pohybové Aktivity Volný Čas a Sport) působí po celé ČR a zabývá se vzděláním, výzkumem, integrací osob zdravotně postižených pomocí sportovních aktivit. Odborně garantuje rovněž integrační akce s akcentem na APA (aplikované pohybové aktivity) pro osoby zdravotně postižené, které pořádají soukromé společnosti, firmy a jiné organizace. Člení se do sekcí lyžování, paravoltiž, boccia, sledge hokej, atletika, plavání, břišní tance.

Sportovní klub Jedlička

Sportovní klub Jedlička Liberec je občanským sdružením, sdružujícím zájemce o sportovní a tělovýchovnou činnost zdravotně postižených sportovců.Provozuje atletiku, bocciu, curling, cyklistiku, florbal, stolní tenis, závěsný kuželník a různé doplňkové sporty. 

Sportovní klub Moravia Brno

Klub organizuje sportovní činnost pro tělesně postižené sportovce na vozících ( paraplegie + kvadruplegie ) a vytváří pro ně materiální a tréninkové podmínky.  Nosným sportem je atletika (hody diskem a oštěpem, vrh koulí, pentatlon, dráhové disciplíny od 100 m po 5.000 m a také silniční závody na vozících včetně maratonu). Dalšími sporty jsou stolní tenis, basketbal, lukostřelba,quadruragby, petanque a benecykly. 

Český svaz tělesně postižených sportovců

ČSTPS poskytuje širokou nabídku kvalitních a odborně vedených pohybových aktivit, která k pravidelnému sportování přivede co největší počet tělesně postižených osob a zabezpečuje podmínky pro vrcholový sport a reprezentaci ČR navazující na kvalitní rehabilitačně rekreační úroveň, z níž do náročného vrcholového tréninku sportovci dorůstají.

1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech

Občanské sdružení 1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech se zabývá sociálními, kulturními a sportovními aktivitami pro všechny spoluobčany se zdravotním postižením bez rozdílu věku.Centrum vzniklo v roce 1993 v prostorách bývalé Lannovy loděnice v Českých Budějovicích ve spolupráci s Červeným křížem.

EWSC LITA SPORT Praha

Stránky pražského klubu, který se zaměřuje na sport zvaný Electric Wheelchair Hockey (EWH).

Sportovní club Obchodní akademie

Sportovní klub Obchodní akademie pro tělesně postižené v Janských Lázních vznikl oficiálně v dubnu roku 2001. Je velice úzce spjat s činností Sportovního centra zdejší školy, které zajišťuje zčásti tréninky po stránce materiálního vybavení, zapůjčení sportoviště v podobě tělocvičny, zapůjčování školního auta na oficiální závody a materiálního zabezpečení cvičitelů.

KONTAKT bez Bariér

KONTAKT bez Bariér je občanské sdružení pro studium rehabilitaci a sport bez bariér, jehož hlavní činnost je realizována formou plavecké výuky pro osoby se zdravotním postižením s mottem od rehabilitace k paralympiádám. Cílem programu sdružení je odstraňování bariér mezi zdravotně postiženou a nepostiženou populací, především motivací zdravotně postižených k aktivnímu a nezávislému pojetí života. Sdružení má střediska v Praze, Brně, Karlových Varech, Jindřichově Hradci, Českých Budějovicích, Ostravě a Kladrubech u Vlašimi. KONTAKT bB je od počátku účinnosti zákona 108/2006 Sb. registrovaným poskytovatelem sociální služby. V rámci typového zařazení spadá do sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené. Službu poskytuje osobám s tělesným postižením s možností zapojení i jinak zdravotně postižených, pokud kapacita není naplněna pouze tělesně postiženými.

Svaz zdravotně postižených motoristů AČR

Svaz je volným sdružením členů Automotoklubu ČR a klubů registrovaných v AČR, zabývajících se činností v oblasti zdravotně postižených motoristů.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku