Helpnet / Tělesné postižení / Důležité informační zdroje

Infoposel.cz

Obsah informačního systému pro zdravotně postižené Infoposel.cz je rozčleněn do sekcí Články, Legislativa, Pomůcky, Adresář služeb, Poradna, Periodika, Servis pro NNO, Dískuse.

Centrum Paraple

Web Cantra Paraple obsahuje kromě adresáře důležitých státních institucí a neziskových organizací přehled spinálních jednotek a dalších zdravotnických zařízení s rehabilitací, adresář poskytovatelů osobní asistence, agentur podporovaného zaměstnávání, poraden, autoškol, seznamek, speciálních škol, zprostředkovatelů zájezdů pro osoby s tělesným postižením a další informace.

Knihy o onemocnění páteře pro pacienty a laickou veřejnost

Národní lékařská knihovna začala z podnětu Helpnetu zpracovávat katalog knih určených pro pacienty a laickou veřejnost. Katalog je členěn podle jednotlivých rubrik, resp. podrubrik Helpnetu. Knihy uvedené v katalogu si mohou zájemci vypůjčit osobně v Národní lékařské knihovně (Sokolská 54, Praha 2, tel. 296 335 911, e-mail nml@nlk.cz),  anebo prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby v kterékoli veřejné knihovně.

Skok do reality

Noviny o české legislativě pro zdravotně postižené vydává Národní rada zdravotně postižených ČR. Na jejím webu jsou umístěna jednotlivá čísla ve formátu pdf (některá i ve formátu doc) od roku 2003.

Zpravodaj AMD

Elektronická verze Zpravodaje Asociace muskulárních dystrofiků je umístěna na webu Asociace muskulárních dystrofiků ČR. Přečíst si zde lze čísla od 1/2002 do současnosti. 

Vozka

VOZKA - Magazín o životě a pro život na vozíku. Časopis s podtitulem "Rady, inspirace, motivace" má na svých webových stránkách ke stažení 1 rok a starší čísla, online výběr článků z čísel od aktuálního do roku 2012 a články vzniklé v mezidobí mezi vydáváním jednotlivých čísel. Časopis se věnuje všem oblastem, se kterými jsou vozíčkáři ve svém životě konfrontováni. Vychází 4x ročně na 72-80 stranách, distribuován je do všech krajů v ČR, předplatné pro jednotlivce činí 160 Kč/rok. Vydavatelem je Ostravská organizace vozíčkářů o. s.

Vozíčkář

Vozíčkář, časopis nejen pro sedící,  vychází 6x ročně. Jeho vydavatelem je Liga vozíčkářů. Časopis je rozesílán zdarma na konkrétní privátní adresy zájemcům z celé republiky, do nemocnic, rehabilitačních ústavů, lázeňských zařízení, ordinací specializovaných lékařů, na ministerstva. Vychází s přílohou SKOK do reality, která je vydávána ve spolupráci s Národní radou zdravotně postižených a je věnována pouze legislativě. V elektronické podobě je ve formátu pdf umístěn na webových stránkách Ligy vozíčkářů, a to od roku 2001. Od roku 2005 pak i ve formátu doc pro zrakově postižené čtenáře.

Můžeš

Nadace Charty 77 - Konto Bariéry kromě toho, že získává peníze pro humanitární účely a pro pomoc v kritických situacích sociálních i zdravotních, vydává i noviny pro zdravotně postižené nazvané Můžeš. Vycházejí již patnáctým rokem. V tištěné podobě nyní dvanáctkrát do roka, na internetu jsou v archivu uložena čísla s vybranými články od roku 2007.

Bechtěrevik

Stránky Klubu bechtěreviků Moravskoslezský kraj soustřeďují informace o Bechtěrevově chorobě, způsobující ztuhlost páteře.

Česká společnost pro míšní léze ČLS JEP

Stránky České společnosti pro míšní lézi ČLS JEP obsahují informace o aktivitách společnosti, doporučené postupy, statistiky a odkazy na weby dalších odborných společností,.

Neuromuskulární sekce České neurologické společnosti

Web neuromuskulární sekce je určen zčásti pro odborníky, ale obsahuje také sekci pro veřejnost.

Kvadrouš - web o poranění míchy

Lidé s poraněním míchy tvoří velikou, heterogenní a svéráznou skupinu postižených. Je pro ni typické, že to většinou bývají aktivní a odolní jedinci. Internet je pro ně velikou příležitostí, ve které se potlačí jejich slabiny a naopak zvýrazní klady (jsou obvykle sedaví a trpěliví). Mnoho postižených by takto mohlo smyslupně žít i pracovat. Stránka Jiřího Žváčka je koncipována spíše jako studijní a inspirativní, přináší množství strukturovaných odkazů.  

Ambulantní rehabilitace se spinálním programem

Česká asociace paraplegiků vytvořila velmi potřebnou databázi informací především pro ty, kteří se po nehodě či nemoci nově ocitli na invalidním vozíku. Kde najít pracoviště, které poskytuje kvalitní rehabilitaci právě těmto pacientům?

Manuál pro začínající asistentky a asistenty

Jak pomoci vozíčkáři do metra, do autobusu nebo na obrubník? Asistence o.s. nabízí veřejnosti své zkušenosti poskytovatele osobní asistence pro lidi se zdravotním postižením v tištěném Manuálu pro začínající asistentky a asistenty a v novém instruktážním filmu.

Informační portál Ligy za práva vozíčkářů

Obsahově bohatá nabídka informačního portálu Ligy za práva vozíčkářů je členěna do rubrik Příspěvky a důchody, Služby, Pomůcky, Vzdělávání, Pracovní uplatnění, Bariéry, Organizace, Volný čas, Praktické informace a formuláře..

Zpravodaj Asociace Polio

Asociace Polio ČR vydává na svých stránkách elektronickou verzi svého Zpravodaje.

Lymfolm help

Stránky pacientského sdružení LYMFOM HELP, které pomáhá pacientům s maligním lymfomem, jejich blízkým a přátelům, obsahují newsletter s informacemi o činnosti sdružení

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku