Helpnet / Sociální služby / Legislativa

Stručný průvodce zákonem o sociálních službách

Patnáctistránkovou publikaci připravilo a na svém webu vystavilo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Změna zákona o sociálních službách

K datu 16. 11. 2012 nabyla účinnost část zákona č. 384/2012 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Novelizované znění zákona o sociálních službách v platném znění najdete na tomto odkazu. Co se v zákoně k datu 16. 11. 2012 změnilo?

Sociální reforma a lékařská posudková služba

Nový systém posuzování zdravotního stavu a stupně závislosti a posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, který platí od 1. ledna letošního roku, zachoval kontinuitu nároků a sociálních jistot klientů a udržel stabilitu i potřebný výkon a kvalitu činnosti lékařské posudkové služby (LPS).

Otázky a odpovědi k zákonu o sociálních službách

Rozsáhlý příspěvěk Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách, zveřejnil web Ministerstva práce a sociálních věcí. Formou otázek a odpovědí vysvětluje na 22 stranách (soubor v pdf) všechny důležité novinky, které zákon přináší.

Rady ochránce k využití možností sociálního systému

Zákony tzv. sociální reformy 2011 přinesly celou řadu změn, z nichž některé mohou podle ochránce významně zasáhnout určité skupiny občanů, zejména osoby se zdravotním postižením, seniory a rodiny s nezaopatřenými dětmi a nízkými příjmy. Do jaké míry se zákony projeví negativně na životní úrovni občanů, ukáže až praxe následujících měsíců. Důležitá je v tuto chvíli zejména informovanost občanů, na jaké dávky mají nárok, kdy, jak a kde o ně žádat a jaké podmínky je třeba splnit. V rámci osvětové činnosti proto ochránce připravil informační letáky, které formou otázek a odpovědí srozumitelně radí občanům, jak využít možností, které sociální systém nabízí.

Zákon o sociálních službách - kompletní průvodce

Nejkompletnější výkladový materiál k zákonu o sociálních službách se nachází na webu Sociální revue. Skládá se z řady průběžně aktualizovaných dílů, popisuje i historii vzniku zákona s odkazy na jednotlivé verze v průběhu jeho přípavy a projednávání.

Novely právních předpisů v sociální oblasti od 1. ledna 2012

Přehled zákonů a vyhlášek, které byly novelizovány v souvislosti se sociální reformou, přináší portál MPSV.

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby a splňují podmínku nepříznivého zdravotního stavu, který trvá nebo má trvat déle než jeden rok a který omezuje jejich funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb. Příspěvek náleží osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. Základní informace se nacházejí na portálu MPSV.

Přehled legislativy pro neziskovky

Praktický přehled všech zákonných norem, které se týkají působení neziskových organizací, připravilo Centrum pro výzkum neziskového sektoru.

Zákon o sociálních službách

Rubrika na webu společnosti pro hluchoslepé LORM obsahuje texty zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách, Otázky a odpovědi k zákonu o sociálních službách a dále mimořádnou přílohu k bulletinu Doteky č. 46 - Průvodce zákonem o sociálních službách (všechny ve formátu pdf i doc).

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku