Helpnet / Sociální služby / Komunitní plánování / Základní informace

Přehled obcí s rozšířenou působností zabývajících se plánováním sociálních služeb

Přehled obcí III. typu je členěn podle krajů, v tabulce je uvedena příslušná kontaktní osoba, případně webové stránky. Adresář je vystaven na webu MPSV.

Komunitní plánování

Sekce na webu MPSV soustřeďuje dokumenty a aktuální informace týkající se komunitního plánování sociálních služeb.

Komunitní plánování sociálních služeb

Stránky celorepublikového projektu Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb.

Plánování sociálních služeb na krajské úrovni

V seznamu na portálu MPSV jsou uvedeny odkazy na webové stránky jednotlivých krajů, které jsou zaměřeny na plánování sociálních služeb. Zde lze také případně nalézt zpracované krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb. Tento přehled má informativní charakter.

Zhodnocení procesu komunitního plánování na Písecku a jeho srovnání s komunitním plánováním v regionu Ústí nad Labem

Diplomová práce Vladimíry Vithové na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se k vlastnímu tématu dostává přes výklad obecných pojmů a shrnutí historie a současného stavu komunitního plánování ve Velké Británie a České republice.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku