Helpnet / Sociální služby / Důležité odkazy

Elektronické formuláře pro sociální služby

Internetová aplikace sloužící k usnadnění komunikace poskytovatelů sociálních služeb s orgány státní správy.

Kvalita sociálních služeb – inspekce, kontrola

Sekce na webu MPSV soustřeďuje dokumenty týkající se kontroly kvality sociálních služeb, včetně seznamu inspektorů kvality sociálních služeb MPSV.

Sociální reforma - změny 2012

Portál ministerstva práce a sociálních informací nabízí informace o všech změnách v sociální oblasti.

Organizace sdružující sociální pracovníky a jim podobné

Přehled profesních organizací sociálních pracovníků a příbuzných spolků, zveřejněný na webu Sociální revue.

Kontakty na posudkové komise MPSV

Adresář detašovaných pracovišť odboru koncepce sociálně zdravotní politiky MPSV, na kterých působí posudkové komise MPSV.

Přehled vzdělávacích programů v rámci celoživotního vzdělávání v sociální oblasti

Databáze  na webu Ministerstva práce a sociálních věcí je rozčleněna do 30 tematických oblastí.

Adresář zařízení sociální péče

Adresář zveřejněný na webu MPSV ve formátu PDF je členěn podle krajů a okresů.

Společnost sociálních pracovníků České republiky

Web obsahuje základní informace o činnosti společnosti, stanovy, přihlášku za jejího člena a etický kodex.

Podpora procesů v sociálních službách

Web, který spustilo ministerstvo práce a sociálních věcí, má laikům i odborníkům více přiblížit sociální služby a jejich změnu, která se postupně uskutečňuje. Nejen fakt, že se péče o postižené lidi v ústavech mění na přátelská chráněná bydlení (projekt „Podpora transformace sociálních služeb“), ale také to, že díky projektu Podpora procesů v sociálních službách vzniknou doporučení pro legislativní, metodické a ekonomické úpravy systému sociálních služeb.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku