Helpnet / Sociální služby / Dokumenty k sociálním službám

Etický kodex sociálních pracovníků ČR

Dokument schválený plénem Společnosti sociálních pracovníků 19.5.2006.

Mezinárodní etický kodex sociální práce - principy

Dokument přijatý valným shromážděním IFSW (Mezinárodní federace sociálních pracovníků v Adelaide, Austrálie, 29.9. - 1.10.2004.

Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2011

Publikace, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, zahrnuje základní demografické ukazatele a statistické informace, které se vztahují k hlavním dávkovým systémům resortu (důchodové a nemocenské pojištění, státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi, podporu v nezaměstnanosti, dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči), k sociálně právní ochraně dětí, lékařské posudkové službě či k vývoji příjmů a výdajů rozpočtu kapitoly MPSV.

Sociální služby

Sekce na portálu MPSV obsahuje množství dokumentů týkajících se sociálních služeb a odkazy na další rubriky v rámci této sekce.

Akreditace pro oblast celoživotního vzdělávání pracovníků v sociálních službách

MPSV zveřejnilo na svém webu v sekci Sociální služby soubor dokumentů vztahujících se k akreditacím udělovaným ministerstvem pro oblast celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a kvalifikačního vzdělávání pracovníků v sociálních službách.

Vzor smlouvy o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče

Vzor smlouvy zveřejnil web Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kvalita sociálních služeb – standardy, podpora

V této sekci portálu MPSV jsou zveřejněny dokumenty týkající se standardů kvality sociálních služeb a jejich zavádění, včetně příručky pro uživatele.

Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením

Ministerstvo práce a sociálních věcí reaguje na přeměnu nevyhovujících ústavních služeb na pobytová zařízení pro seniory a postižené občany v komunitě. Vydalo proto novou příručku, která pomůže krajům, obcím a soukromým investorům vyjít vstříc zdravotně postiženým lidem a přitom dodržet platné zákony. Publikace pod názvem „Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením“ popisuje, co všechno mají mít stavby spojující bydlení a poskytování sociálních služeb.

Analytické dokumenty k sociálním službám

Tato sekce portálu MPSV obsahuje materiály Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku