Helpnet / Sluchové postižení / Život se sluchovým postižením

Život v zadních lavicích

Radka Nováková, která se neslyšícím rodičům narodila jako neslyšící, vypráví o nesnázích, které ji provázely během studií.

Interview o kochleárním implantátu

Rozhovor Anny Rývové s Janou Jašovou, která je jednou z uživatelek kochleárního implantátu v ČR. Popisuje v něm vlastní zkušenosti s jeho používáním.

Kvalita života s nedoslýchavostí

Odborný článek v rubrice Zdraví ekonomického portálu E15 pojednává o vlivu nedoslýchavosti na kvalitu života nemocného. Dále se věnuje klasifikaci sluchových poruch, metodám vyšetření, terapiím a komunikací s neslyšícími.

Sluchově postižení studenti na vysoké škole

Z důvodu komunikační bariéry se sluchově postižení studenti setkávají každodenně s problémy, obtížným domlouváním, neporozuměním a nepochopením informací, dostávají se do řady situací, které vyžadují pomoc při jejich řešení, jak ze strany svých kolegů – studentů, tak ze strany vyučujících a zaměstnanců fakulty. O konkrétních možnostech informuje poradna pro studenty s handicapem na stránkách Pedagogické fakulty UK. 

Děti se sluchovým postižením

Souhrn článků na webu Šance dětem zabývající se problematikou sluchového postižení u dětí a s tím souvisejících specifik v jejich výchově, dorozumívání se a vzdělávání.

Život s nedoslýchavostí

Ztráta sluchu může mít za následek stigmatizaci a předsudky ze strany okolí. Ty je možné zlomit i za pomoci použití sluchadel a dobře zvládnuté komunikace

Bariéry pro neslyšící ve veřejné dopravě

Málokdo si uvědomí, že i neslyšící lidé mají při cestování problémy. Jde zejména o informační, komunikační a technické bariéry, na které se tento příspěvek na webu Ruce.cz snaží upozornit a zároveň navrhnout vhodná řešení.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku