Helpnet / Sluchové postižení / Školství, vzdělávání / O speciálním školství

Možnosti profesní přípravy a uplatnění sluchově postižených pedagogů na speciálních školách v České republice

Pavlína Chvátalová z katedry speciální pedagogiky PdF UP v Olomouci se zabývá problémem, zda sluchově postižení pedagogové mají ve speciální výchově perspektivu nebo je třeba soustředit se pouze na pedagogy neměli bez sluchového postižení. Závěr článku je pozitivní.

Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 147/211 Sb. má dlouhý název Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných a podle ní se řídí i vzdělávání dětí se sluchovým postižením. 

Vzdělávání dětí se sluchovým postižením

Přehledový článek na portálu Šance dětem.cz zahrnuje legislativu, popisuje jednotlivé stupně vzdělávání, obsahuje seznam škol pro sluchově postižené a popisuje základní technické a kompenzační pomůcky. 

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku