Helpnet / Sluchové postižení / Školství, vzdělávání / Mimoškolní vzdělávání
Celkem 11 článků
články: [1-10] [11]

Kurzy znakového jazyka

Přehled organizací pořádajících kurzy znakového jazyka obsahuje jejich adresy i odkazy na webové stránky - na webu Ruce.cz.  

Eliška.cz

E-learningový portál pro sluchově postižené žáky.

Znakovky

Znakovky nabízejí přátelskou a efektivní výuku a přednášky o znakovém jazyce a o způsobech komunikace s neslyšícími a s lidmi se zbytky sluchu. Pořádají kurzy pro mládež, dospělé, rodiče, kolegy i seniory.

CD-ROM Výuka znakového jazyka

CD-ROM, který vznikl jako součást mezinárodního projektu „TECNO ZEINU" v rámci programu Leonardo da Vinci, nabízí BMI sdružení na dobírku za 228,-  Kč. CD-ROM je vhodný pro učitele tlumočníků znakové řeči, ale také pro neslyšící a jejich rodinné příslušníky a pracovníky sociálních služeb. Je doplněn příručkou, která usnadňuje práci s aplikací.

Kurz české znakové řeči

Multimediální CD-ROM Kurz české znakové řeči. Znaková slova předvádějí například Bolek Polívka, Jiří Pecha, Lucie Bílá a Zuzana Stivínová. Nosič je určen nejen neslyšícím, ale i široké veřejnosti. Možnost objednávky.

Výukový CD-ROM taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé

Sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé nabízí výukový CD-ROM taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé. Jedná se o dotykovou variantu českého znakového jazyka, která je přizpůsobena komunikačním možnostem hluchoslepých osob. Taktilní znakový jazyk je založen na vzájemném kontaktu jedné nebo obou rukou komunikujících, tzv. znakování „ruku v ruce“. Zájemci si mohou první díl výukového CD-ROMu objednat za 150 Kč, druhý za 50 Kč. Hluchoslepí obdrží oba dva díly zdarma.

Pevnost - Centrum znakového jazyka

Sekce na webu Pevnosti - Centra znakového jazyka věnovaná nabídce kurzů znakového jazyka.

Česká unie neslyšících

Intenzívní kurzy znakového jazyka České unie neslyšících jsou rozděleny do semestrů, jež zahajují vždy začátkem září a února. Každý intenzívní kurz trvá jeden semestr (5 měsíců). Vyučuje se ve dvouhodinovém bloku dvakrát 2 hodiny týdně. Během jednoho semestru tedy absolvujete 80 hodin. ČUN doporučuje minimálně tříleté studium: první rok začátečníci, druhý mírně pokročilí a třetí pokročilí.

Trojrozměr

Občanské sdružení Trojrozměr - Brněnské centrum českého znakového jazyka pořádá kurzy českého znakového jazyka a šíří osvětu o jazyce a kultuře Neslyšících.

Znakový jazyk

Vzdělávací agentura Aldea nabízí několik kurzů znakového jazyka - pro začátečníky, mírně pokročilé a středně pokročilé moduly po 80 vyučovacích hodinách,  konverzaci ve znakovém jazyce (60 hodin), individuální kurzy i kurzy na objednávku.

Celkem 11 článků
články: [1-10] [11]

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku