Helpnet / Sluchové postižení / Organizace sluchově postižených

Organizace neslyšících

Adresář organizací neslyšících na webu Ruce.cz.

Česká unie neslyšících - oblastní sdružení Kroměříž

Informace o činnosti sdružení, pozvánky na akce.

ASNEP

Stránky Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel informují o činnosti organizace, jejích členech, komisích, projektech.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Největší organizace pracující mezi neslyšícími v ČR. Zajišťuje  kompletní služby pro sluchově postižené osoby - sociální, legislativní, tlumočnické, kompenzační pomůcky aj.

Organizace na serveru Ticho.cz

V seznamu lze vyhledávat dle názvu, kontaktní osoby, města a kraje. Kromě samotných organizací seznam obsahuje i další subjekty související s problematikou neslyšících.

Česká unie neslyšících

Informace o činnosti unie, kurzech znakového jazyka, kalendář akcí, etické kodexy sociálních pracovníků, tlumočníků a přepisovatelů.

Poradenské centrum Svazu neslyšících a nedoslýchavých v Hodoníně

Služby pro neslyšící a nedoslýchavé - Poradenské centrum - akreditované pracoviště. Nabízí kompenzační pomůcky pro sluchově postižené, včetně jejich případné montáže v bytě klienta. 

LORM - Společnost pro hluchoslepé

Stránky organizace, která sdružuje hluchoslepé osoby, jejich rodiny a ostatní příznivce. Obsahují také bulletin Doteky od roku 2001.

CODA - sdružení dětí neslyšících rodičů

Stránka obsahuje odkazy na stránky národních organizací sdružení CODA. Problematiku života lidí, kteří sdružení CODA tvoří, přibližuje bakalářská práce Karla Redlicha Slyšící dítě hluchých rodičů.

Sdružení uživatelů kochleárního implantátu

V současnosti má v ČR kochleární implantát přes 200 dětí a 70 dospělých. Stránky informují o činnosti organizace, která je sdružuje.

Jihlavská unie neslyšících

Organizace nabízí tlumočení do znakového jazyka, sociální služby, sociální poradenství.

Český klub ohluchlých

Český klub ohluchlých je neziskové občanské sdružení pomáhající především osobám, které jsou postiženy náhlou ztrátou sluchu. Takto postižení lidé jsou zbaveni možnosti normální komunikace s okolím, nemohou poslouchat rozhlas, televizi, telefonovat a dostávají se do úplné izolace rodinné, společenské i pracovní. Stránky informují o činnosti klubu, jeho členové se scházejí v České unii neslyšících (ĆUN) v Dlouhé ul. 37 v Praze 1 každou první a třetí středu v měsíci.

Český klub nedoslýchavých HELP

Český klub nedoslýchavých HELP je neziskovou organizací sluchově postižených - převážně nedoslýchavých - s celostátní působností. Svoji činnost zahájil 16.2.1994. V současné době má klub svá poradenská střediska v Plzni, Brně, Hradci králové, Ostravě, Ústí nad Orlicí, Uherském Brodě a Pardubicích. Centrum organizace je v Plzni. Aktivní klub s poradenstvím je v Břeclavi. Odborné sociální poradenství včetně zprostředkování navazujících služeb zajišťuje také v Rokycanech, Opavě a v Mariánských Lázních.

Českomoravská jednota neslyšících

Českomoravská jednota neslyšících byla založena v roce 1998, kdy došlo k vystoupení v České unie neslyšících se sídlem v Praze a k úplnému osamostatnění organizací Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jihlavské unie neslyšících, Unie neslyšících Brno, Plzeňské unie neslyšících a Spolku neslyšících Břeclav.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku