Divadlo Neslyším

Historie a soudobý repertoár tohoto brněnského divadla, jehož členy jsou neslyšící.

Zavři uši

Původně volné uskupení neslyšících fotografů, které pořádalo vernisáže svých fotografií, se od září 2007 přeměnilo v občanské sdružení Zavři uši. Svou činností chce podporovat kulturu neslyšících a přibližovat ji slyšícím. Pořádá vernisáže fotografií, přednášky, které se týkají fotografování, různé kulturní, společenské a sportovní akce, kde se mohou vzájemně, bez bariér, setkávat dva světy - svět neslyšících i svět slyšících.

Vnímání hudby

Možná někoho napadne, že je nesmysl, aby nedoslýchaví poslouchali hudbu. Vždyť ji nemohou dobře slyšet. Ale jak dokazuje ve dvou článích o Vnímání hudby na webu Ticho.cz Alena Strnadová, opak je pravdou. Nejen že ji mnozí rádi poslouchají, ale taky rádi provozují.

Zprávy v českém znakovém jazyce

Stránky internetového vysílání České televize, kde se nacházejí zprávy v českém znakovém jazyce.

Krajská knihovna Karlovy Vary

Webové stránky Krajské knihovny Karlovy Vary informují o aktuálním programu a dalších službách pro neslyšící čtenáře.

Výchovná dramatika neslyšících

V roce 1992 bylo na Divadelní fakultě JAMU otevřeno speciální studium pro neslyšící - Výchovná dramatika neslyšících (VDN) se zaměřením na pohybové disciplíny. Stránky informují o aktivitách souboru VDN.

Tichá hudba

Stránky souboru Tichá hudba, který se již patnáct let věnuje zpěvu ve znakovém jazyce.

Literární koutek Neslyšících

Sekce na webu Ruce, která zveřejňuje Neslyšícím básničky, povídky, úvahy, pohádky, perličky a vtipy, cestopisy a časopis NELI (Neslyšící literatura).

Evropské centrum pantomimy neslyšících

Brněnská organizace sdružuje neslyšící, nedoslýchavé i šelestáře, její nejznámější aktivitou je Mezinárodní festival pantomimy neslyšících.

Kultura mladých neslyšících

Stránky projektu výměny mládeže z Velké Británie a České republiky.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku