Helpnet / Sluchové postižení / Komunikace neslyšících / Způsoby dorozumívání

Mezinárodní slovník znakových jazyků

Stránky Spreadthesign.com  vytvářené v rámci programu Leonardo da Vinci s podporou Evropské komise obsahují videonahrávky jednotlivých slov slovníku znakového jazyka v 17 znakových jazycích, mezi nimi i v českém. K dispozici je i aplikace pro iPhone a Android.

Komunikace

Výběr článků na webu Ticho.cz na téma komunikace osob se sluchovým postižením.

Znaková řeč

Hodně neslyšících neumí správně česky. Čeština vznikla pro potřeby slyšících, ale pro neslyšící je naprosto nevhodná. Oni mají lepší jazyk, svůj jazyk, znakovou řeč. Pod tímto pojmem se skrývá český znakový jazyk a znakovaná čeština. Podrobnosti na stránkách Pasoftu.

Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob

Zákon č. 155/1998 Sb. ve znění zákona č. 384/2208 Sb. uvádí 10 komunikačních systémů, mezi kterými mají neslyšící a hluchoslepé osoby právo si vybrat ten, který jim vyhovuje. 

Základní terminologie

Co je znaková řeč, znakový jazyk, znakovaná čeština, transliterace, vizualizátor mluvené češtiny a další pojmy na stránkách webu Ruce.cz.

SignWriting

Sekce na webu Ruce.cz věnovaná vizuálnímu zápisovému systému SignWriting (SW), který umožňuje psát a číst jakýkoliv znakový jazyk na světě. SW využívá vizuálních symbolů k reprezentaci tvarů ruky, pohybů a mimiky jakéhokoliv znakového jazyka.

Videogalerie - znaky

Vizuální slovník znakové řeči na serveru Ticho.cz i s diskusí.

Prstová abeceda

Nafocená prstová abeceda na stránkách uživatelů sluchového implantátu Kochlear.cz.

Prstová abeceda

Prstová abeceda využívá formalizovaných a ustálených postavení prstů a dlaně jedné ruky k zobrazování jednotlivých písmen abecedy. Na webu Ruce.cz je zobrazena jak jednoruční, tak v Česku převážně používaná dvouruční prstová abeceda.

Úspěšná komunikace s dítětem

Článek na portálu Šance Dětem se věnuje správné komunikaci s dítětem a jejím jednotlivým aspektům, jako jsou specifické potřeby dotyčného, vhodná komunikační strategie nebo také technické kompenzační pomůcky. Dále obsahuje doporučení pro jednotlivé skupiny osob ohledně komunikace s neslyšícími.

Prstová abeceda z celého světa

Na webu Pražského spolku neslyšících je zobrazena prstová abeceda, jak se používá ve 44 různých zemích světa.

Současná politika státu vůči ohluchlým občanům

Mgr. Eva Liberdová se v článku pro Fórum sociální politiky č. 4/2012 zaměřuje na faktory a praktiky, které brání ohluchlým lidem začlenit se do běžného života. Srovnává současně, jak stát podporuje či nepodporuje neslyšící lidi komunikující znakovým jazykem, resp. osoby ohluchlé, které potřebují ke komunikaci simultánní přepis mluvené řeči.

Odezírání ze rtů

DVD pro osoby s vadami sluchu, těžce nedoslýchavé a ohluchlé nabízí Český klub ohluchlých.

Komunikace neslyšících ve filmu

Zajímavý rozbor od Radky Faltínové na webu Ruce.cz, který se věnuje problematice neslyšících ve filmu. Jsou v něm analyzovány jednotlivé metody komunikace neslyšících a jejich zastoupení v kinematografii.

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku